Κύριος > Υπόταση

MRI στη διάγνωση εγκεφαλικών αγγειακών ατυχημάτων

Στον κατάλογο των ασθενειών που οδηγούν στο σχηματισμό ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, πρώτον είναι η αθηροσκλήρωση, συχνά στο πλαίσιο του σακχαρώδους διαβήτη. Επιπλέον, η υπέρταση είναι μια κοινή αιτία, επίσης σε συνδυασμό με την αθηροσκλήρωση..

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν πολλές ασθένειες που μπορεί να περιπλεχθούν από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, από τις οποίες βαλβικά καρδιακά ελαττώματα με εμβολή, αιματολογικές ασθένειες (λευχαιμία, ερυθραιμία), αγγειίτιδα με κολλαγονόζες.

Ένας αιθοπαθογενετικός παράγοντας που οδηγεί άμεσα σε μείωση της ροής του αίματος μέσω των αγγείων είναι η στένωση και η απόφραξη των αγγείων του εγκεφάλου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αγγειακές δυσπλασίες και (πολύ σπάνια) η οστεοχόνδρωση του τραχήλου της μήτρας με παθολογία των μεσοσπονδύλιων δίσκων διαδραματίζουν ρόλο - με εγκεφαλικά επεισόδια στη λεκάνη του σπονδύλου-βασιλικού.

Ένας παράγοντας ενεργοποίησης στην ανάπτυξη ενός εγκεφαλικού επεισοδίου είναι συχνά ψυχική και σωματική πίεση (άγχος, υπερβολική εργασία, υπερθέρμανση, υποθερμία).

Η κύρια παθογενετική κατάσταση για την ανάπτυξη εγκεφαλικού επεισοδίου είναι η ανεπάρκεια της ροής του αίματος προς μια συγκεκριμένη περιοχή της εγκεφαλικής ουσίας με το σχηματισμό μιας ζώνης υποξίας και περαιτέρω νέκρωσης. Το μέγεθος της θέσης του ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου εξαρτάται από το βαθμό ανάπτυξης της παράπλευρης κυκλοφορίας.

Κλινικά, το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο χαρακτηρίζεται από την επικράτηση των εστιακών συμπτωμάτων έναντι των γενικών εγκεφαλικών συμπτωμάτων, καθώς και από τη στενή σχέση των εστιακών συμπτωμάτων με τη λεκάνη παροχής αίματος ενός συγκεκριμένου εγκεφαλικού αγγείου.

Η συμπτωματολογία αυξάνεται σταδιακά, για αρκετές ώρες και μερικές φορές ημέρες. Είναι δυνατόν να αλλάξετε την αύξηση των συμπτωμάτων με την εξασθένησή τους (τρεμόπαιγμα των συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια ενός εγκεφαλικού επεισοδίου).

Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο αναπτύσσεται συχνότερα στο καρωτιδικό σύστημα. Στο σπονδύλο-βασικό - κάπως λιγότερο συχνά.

Με βλάβες μεγάλων (κύριων) αρτηριών, εκτεταμένες, εδαφικές, εγκεφαλικά επεισόδια αναπτύσσονται αντίστοιχα στη ζώνη παροχής αίματος του προσβεβλημένου αγγείου. Λόγω βλάβης σε μικρές αρτηρίες, σχηματίζονται δακτυλίους με μικρές βλάβες.

Λεκάνη παροχής αίματος στην αριστερή ανώτερη εγκεφαλική αρτηρία, οξεία φάση εγκεφαλικής αρτηριακής νόσου.

Ζώνη υποξείας ισχαιμικής NMC, στη λεκάνη της δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Στη λειτουργία T1, απεικονίζεται από το σύμπτωμα "πέπλα" - ισοδυναμία του σήματος MR.

Υποξεία φάση του ισχαιμικού IUD. Με ενδοφλέβια αντίθεση, προσδιορίζεται η συσσώρευση βιογραφικού σημείου στις εγκοπές στο επίπεδο της ισχαιμικής ζώνης (τύπος ενίσχυσης).

Ζώνη χρόνιου ισχαιμικού IUD, στη λεκάνη της αριστερής οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας.

Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλικό στέλεχος (υποξεία περίοδος)

Ένα από τα πλεονεκτήματα της μαγνητικής τομογραφίας στην εκτίμηση των συνεπειών του εγκεφαλικού επεισοδίου είναι η ικανότητα να απεικονίζεται ο φθίνων εκφυλισμός των βαλεριανών αξόνων στο εγκεφαλικό στέλεχος και ο φλοιός της σπονδυλικής στήλης στην πληγείσα πλευρά.

Φλοιώδες ισχαιμικό IMC

Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στο πλαίσιο χρόνιας αγγειακής ανεπάρκειας.

Ορισμένες καρδιακές προσβολές με κυκλοφοριακή εγκεφαλοπάθεια είναι ασυμπτωματικές. Αυτές είναι «σιωπηλές» καρδιακές προσβολές, οι οποίες, κατά κανόνα, εντοπίζονται στα βαθιά μέρη του εγκεφάλου και διαγιγνώσκονται μόνο με μαγνητική τομογραφία. Αυτή η περίπτωση δείχνει τη δυνατότητα εντοπισμού μιας εστίασης περιορισμένου ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου των βασικών πυρήνων στα αριστερά στο πλαίσιο της χρόνιας ισχαιμίας..

Σοβαρή αγγειακή εγκεφαλοπάθεια με την παρουσία πολλαπλών εστιών της χρόνιας ισχαιμίας, των δακτυλίων μετα-ισχαιμικών κύστεων. Το πρόγραμμα DWI δείχνει καθαρά την εστίαση του οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου στους βασικούς πυρήνες στα δεξιά στο πλαίσιο της λευκοδυστροφίας.

Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο στη λεκάνη της αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Απουσία του φαινομένου της κενής ροής στο επίπεδο του ενδοκρανιακού μέρους του αριστερού ICA (σημάδια επιβράδυνσης της ροής του αίματος).

Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο στο EBP στα αριστερά. Απουσία του φαινομένου της κενής ροής στο επίπεδο του εξωκρανιακού τμήματος της αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας (σημάδια επιβράδυνσης της ροής του αίματος).

Μεταισχαιμική δακτυλική κύστη με περιφερική γλοίωση (μεσαίο τρίτο της ακτινοβολίας κορώνας στα δεξιά)

Αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η εμφάνιση αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου οφείλεται συχνότερα στην υπέρταση στο πλαίσιο της αθηροσκλήρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αιτία της αιμορραγίας μπορεί να είναι η παθολογία των αγγείων (συγγενή αγγειογράμματα, αγγειακά ανευρύσματα), καθώς και άλλες αιτίες αρτηριακής υπέρτασης (φαιοχρωμοκύτωμα, νεφρική νόσος, SLE, αδένωμα της υπόφυσης κ.λπ.).

το πλάσμα αίματος διεισδύει στο τοίχωμα του αγγείου με παραβίαση του τροφισμού του και επακόλουθη καταστροφή του, το σχηματισμό μικροανευρύσμων, ρήξη αιμοφόρων αγγείων και την απελευθέρωση ελεύθερου αίματος στην εγκεφαλική ουσία, δηλ. την ανάπτυξη εγκεφαλικού ως αιμάτωμα. Επιπλέον, είναι δυνατόν να σχηματιστεί εγκεφαλικό επεισόδιο από τον τύπο του αιμορραγικού εμποτισμού, το οποίο βασίζεται στον μηχανισμό της διαπέδευσης.

Σε περιπτώσεις εγκεφαλικής αιμορραγίας που προκαλείται από ρήξη του αγγείου, το αίμα διαπερνά συχνά τις κοιλίες του εγκεφάλου ή τον υποαραχνοειδή χώρο.
Συχνά, ένα μεγάλο αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο συνοδεύεται από σοβαρό οίδημα, το οποίο οδηγεί σε μετατόπιση των μεσαίων δομών του εγκεφάλου, διάφορους τύπους σφήνωσης, παραμορφώσεις του εγκεφαλικού στελέχους, ακολουθούμενη από την ανάπτυξη δευτερογενών δευτερευουσών αιμορραγιών.

Η ανάπτυξη αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου συμβαίνει, κατά κανόνα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής δραστηριότητας. Η εμφάνιση τόσο των εγκεφαλικών όσο και των εστιακών συμπτωμάτων είναι χαρακτηριστική. Ο ξαφνικός αιχμηρός πονοκέφαλος, η μειωμένη συνείδηση, η ταχυκαρδία, η γρήγορη δυνατή αναπνοή, η ανάπτυξη ημιπάρεσης ή ημιπληγίας είναι τυπικά αρχικά συμπτώματα αιμορραγίας. Η εξασθένιση της συνείδησης ποικίλλει από εντυπωσιακό έως βαθύ κώμα με την απώλεια όλων των αντανακλαστικών, διαταραγμένο αναπνευστικό ρυθμό, σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης, υπεραιμία του δέρματος, εφίδρωση, ένταση. Ανισοκαρυά, αποκλίνων στραβισμός, παύση ματιών, ημιπληγία παρατηρούνται μερικές φορές, σπάνια μηνιγγικά συμπτώματα.

Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα (όριο οξείας και πρώιμης υποξείας φάσης - 3 ημέρες), περιπλεγμένο από ενδοκοιλιακή αιμορραγία.

Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα, όψιμη υποξεία περίοδος (14-21 ημέρες) με περιφερικό οίδημα γύρω από το αιμάτωμα.

Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα του δεξιού βρεγματικού λοβού. Τα σύνορα της όψιμης υποξείας και των πρώιμων χρόνων. Στο T2-VI, το χείλος αιμοσιδερίνης είναι ορατό (βέλος).

Θα ήθελα να τονίσω τη δυνατότητα της μαγνητικής τομογραφίας στον εντοπισμό των συνεπειών των αιμορραγικών αλλοιώσεων - το χείλος της αιμοσιδερίνης, καλά διαφοροποιημένο από το Τ2, παραμένει απρόσιτο για οπτικοποίηση με άλλες μεθόδους νευροαπεικόνισης.

Τα βέλη δείχνουν το χείλος της αιμοσιδερίνης κατά μήκος της περιφέρειας της μεταισχαιμικής κύστης..

2. Χρόνιες διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας

Οι χρόνιες διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας είναι μια προοδευτική μορφή εγκεφαλοαγγειακής παθολογίας, που χαρακτηρίζεται από πολυεστιακή ή διάχυτη ισχαιμική βλάβη του εγκεφάλου με τη σταδιακή ανάπτυξη νευρολογικών και ψυχολογικών διαταραχών.

Οι κύριες αιτίες χρόνιων διαταραχών της εγκεφαλικής κυκλοφορίας είναι η αρτηριακή υπέρταση, η αθηροσκλήρωση των αγγείων του εγκεφάλου, οι καρδιακές παθήσεις που συνοδεύονται από καρδιακή ανεπάρκεια..
Κλινικά, οι χρόνιες διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας εκδηλώνονται από διαταραχές στη συναισθηματική σφαίρα, ανισορροπία, περπάτημα, διαταραχή της μνήμης και άλλες γνωστικές λειτουργίες, ψευδοβολικές διαταραχές, νευρογενείς διαταραχές των ούρων, που οδηγούν με την πάροδο του χρόνου στην κακή προσαρμογή των ασθενών.
Μια χαρακτηριστική εκδήλωση της DEP σε μαγνητικές τομογραφίες είναι η παρουσία πολλαπλών εστιών της γλοίωσης.

Στην λευκή ύλη του αριστερού μετωπικού και των δύο βρεγματικών λοβών, κυρίως υποφλοιώδεις, πολλές μικρές εστίες χρόνιας ισχαιμίας αποκαλύφθηκαν (οι περισσότερες από αυτές εντοπίστηκαν στη λεκάνη της δεξιάς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας).

Μια εκδήλωση της χρόνιας ισχαιμίας είναι επίσης η ανάπτυξη έντονων δυστροφικών αλλαγών στη λευκή ύλη του κοιλιακού εντοπισμού - λευκοαραίωση.

Σοβαρές δυστροφικές μεταβολές στη λευκή ύλη του κοιλιακού εντοπισμού - λευκοαραίωση.

Συνδυασμός πολυεστιακών εστιακών αλλαγών με διάχυτη εγκεφαλική ατροφία του φλοιού.

Πώς να αναγνωρίσετε διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας και γιατί μια τέτοια παθολογία είναι επικίνδυνη

Ο νωτιαίος μυελός και ο εγκέφαλος είναι υπεύθυνοι για τις πιο σημαντικές διαδικασίες στο σώμα, η αποτυχία στην εργασία τους συνεπάγεται την ανάπτυξη διαφόρων ασθενειών. Η αιτία πολλών παθολογιών μπορεί να είναι παραβίαση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της διαδικασίας και ποια διορθωτικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψή της; Αυτό και πολλά θα συζητηθούν σε αυτό το άρθρο..

Έννοια κυκλοφορίας του αίματος

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός διαπερνούνται με πολλά αιμοφόρα αγγεία μέσω των οποίων το αίμα κυκλοφορεί με μια συγκεκριμένη ταχύτητα και πίεση. Μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, λόγω των οποίων ένα άτομο μπορεί να εκτελέσει πλήρως πολλές ζωτικές λειτουργίες..

Παραβίαση της κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο παρατηρείται όταν υπάρχει ανεπαρκής παροχή αίματος στα μέρη του. Αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από δυσάρεστα συμπτώματα, η πρόωρη θεραπεία οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές (πείνα οξυγόνου κ.λπ.).

Οι κύριες αιτίες της νόσου

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει τους κύριους παράγοντες κινδύνου που προκαλούν εγκεφαλικό αγγειακό ατύχημα:

 • γενετική κληρονομιά;
 • συγγενή ή επίκτητα λεπτά και εύθραυστα αιμοφόρα αγγεία.
 • αγγειακές παθήσεις (αθηροσκλήρωση κ.λπ.).
 • αυξημένο ιξώδες αίματος
 • διαταραχές στην εργασία της καρδιάς (ελαττώματα, αλλαγές στον ρυθμό της κ.λπ.).
 • υψηλή πίεση του αίματος;
 • διαταραχές στην εργασία του μυοσκελετικού συστήματος.
 • Διαβήτης;
 • υπέρβαρος;
 • υπερβολική κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού ·
 • λήψη μιας συγκεκριμένης ομάδας φαρμάκων (ορμονικά αντισυλληπτικά ή φάρμακα που αλλάζουν τις ρεολογικές ιδιότητες του αίματος).
 • νευρική ένταση ή άγχος
 • αυξημένη σωματική δραστηριότητα
 • διάρκεια της τήρησης των εξαντλητικών δίαιτας.

Οι διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας εμφανίζονται εξίσου μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, σε ηλικιωμένους, αυτή η παθολογία διαγιγνώσκεται πολύ πιο συχνά. Αυτό οφείλεται στην εμφάνιση χρόνιων ασθενειών που προκαλούν διαταραχές στη φυσική κυκλοφορία του αίματος. Η αγγειακή γένεση μπορεί να προκαλέσει:

 • Παροδικές παραβιάσεις;
 • Πλήρης ή μερική απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων.
 • Αγγειακή ρήξη και σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την παραβίαση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας σε πρώιμο στάδιο, αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ταυτόχρονων ασθενειών και επιπλοκών.

Τύποι αγγειακής γένεσης

Η ταξινόμηση των διαταραχών της εγκεφαλικής κυκλοφορίας μπορεί να βασίζεται στη φύση της πορείας των παθολογικών διαδικασιών. Δυνατόν:

 • Οξύ στάδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής συνήθως έχει εγκεφαλικό επεισόδιο. Εμφανίζεται ξαφνικά, χαρακτηρίζεται από μακρά πορεία και από την ανάπτυξη αρνητικών συνεπειών (μειωμένη όραση, ομιλία κ.λπ.).
 • Χρόνια βλάβη της εγκεφαλικής κυκλοφορίας. Τις περισσότερες φορές εμφανίζεται ως αποτέλεσμα αθηροσκλήρωσης ή επίμονης αρτηριακής υπέρτασης.

Η αγγειακή γένεση του οξέος τύπου εγκεφάλου χωρίζεται σε δύο κύριες ομάδες:

 • ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από το σχηματισμό θρόμβων αίματος στα αγγεία του εγκεφάλου, ως αποτέλεσμα του οποίου δεν υπάρχει αρκετό αίμα που ρέει σε αυτό. Υπάρχει οξεία έλλειψη οξυγόνου και ο θάνατος ορισμένων μερών των νευρώνων.
 • αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο συνοδεύεται από ρήξη ενός αιμοφόρου αγγείου και απελευθέρωση ενός θρόμβου αίματος από αυτό.

Συμπτώματα ασθένειας

Τα συμπτώματα του εγκεφαλικού αγγειακού ατυχήματος εξαρτώνται από τον τύπο και το στάδιο του. Στην οξεία φάση, υπάρχουν: σοβαρός και ξαφνικός πονοκέφαλος, ναυτία και έμετος, αυξημένη αναπνοή και καρδιακός ρυθμός, προβλήματα με την ομιλία και τον συντονισμό, παράλυση των άκρων ή μέρους του προσώπου, διπλά μάτια, ελαφρύς στραβισμός.

Ένα ισχυρό νευρικό σοκ συχνά οδηγεί στην ανάπτυξη ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, το οποίο εκδηλώνεται στο πλαίσιο της υπάρχουσας αθηροσκλήρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής παρουσιάζει σοβαρό πονοκέφαλο, διαταραχή της ομιλίας και συντονισμό των κινήσεων. Όλα τα συμπτώματα εμφανίζονται αυθόρμητα και σταδιακά επιδεινώνονται.

Ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ οξείας και χρόνιας εγκεφαλικής ανεπάρκειας είναι το μεταβατικό στάδιο. Σε αυτήν την περίπτωση, η μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο εμφανίζεται με συνδυασμό επίμονης αρτηριακής υπέρτασης και αθηροσκλήρωσης. Ο ασθενής έχει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • μούδιασμα του μισού σώματος ή προσώπου, αλλά που είναι συγκεντρωμένες εστίες αγγειακής γένεσης.
 • - επίθεση επιληψίας, μερική παράλυση ·
 • ζάλη;
 • αυξημένη φωτοευαισθησία (αντίδραση των μαθητών των ματιών στο έντονο φως)
 • χωρισμένα μάτια
 • απώλεια προσανατολισμού
 • μερική απώλεια μνήμης.

Με την περαιτέρω πρόοδο, η ασθένεια γίνεται χρόνια. Υπάρχουν τρία κύρια στάδια. Αρχικές εκδηλώσεις ανεπάρκειας εγκεφαλικής κυκλοφορίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από σοβαρή κόπωση του ασθενούς, ζάλη και πονοκεφάλους. Συχνά, αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν από συχνές αλλαγές στη διάθεση ή απώλεια συγκέντρωσης..

Στο επόμενο στάδιο, στα παραπάνω συμπτώματα προστίθενται θόρυβος στο κεφάλι, κακός συντονισμός κινήσεων, ανεπάρκεια αντίδρασης σε διάφορες καταστάσεις. Επιπλέον, ο ασθενής γίνεται υπνηλία, χάνει την προσοχή, η ικανότητα εργασίας του μειώνεται σημαντικά.

Στο τελευταίο στάδιο, υπάρχει επιδείνωση των συμπτωμάτων. Ένα άτομο χάνει τη μνήμη και τον έλεγχο του εαυτού του, τρόμο εμφανίζονται στα άκρα.

Εάν η αποτελεσματική θεραπεία δεν πραγματοποιηθεί εγκαίρως, τότε με έλλειψη οξυγόνου, οι νευρώνες του εγκεφάλου θα αρχίσουν να πεθαίνουν, γεγονός που θα οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές. Είναι αδύνατο να αποκατασταθούν αυτά τα κύτταρα και ένα άτομο μπορεί να παραμείνει ανάπηρο για το υπόλοιπο της ζωής του..

Διάγνωση αγγειακών διαταραχών

Όταν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια, πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό που θα πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη διάγνωση και θα διαπιστώσει την αιτία αυτής της πάθησης. Μεταξύ των κύριων μελετών είναι:

 • Μαγνητική τομογραφία των αγγείων του εγκεφάλου.
 • εξέταση υπερήχων
 • διαβούλευση με νευρολόγο.

Τις περισσότερες φορές, είναι η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιείται, σας επιτρέπει να προσδιορίσετε αξιόπιστα τον τόπο της διαταραχής της κυκλοφορίας του αίματος. Η αγγειογραφία μαγνητικού συντονισμού θεωρείται μια πιο σύγχρονη τεχνική..

Δεν πραγματοποιείται σε όλες τις κλινικές και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και ειδικευμένους ειδικούς. Με τη βοήθεια αυτού του τύπου μελέτης, είναι δυνατόν να εξακριβωθεί πόσο καλά λειτουργεί η εγκεφαλική κυκλοφορία και να εντοπιστούν πιθανές παθολογίες..

Η μέθοδος ηλεκτροεγκεφαλογραφίας παραμένει δημοφιλής σήμερα. Πραγματοποιείται για επιληπτικές κρίσεις, προβλήματα ομιλίας ή εγκεφαλικούς τραυματισμούς. Λόγω των διακυμάνσεων των ηλεκτρονικών δυνατοτήτων, ο γιατρός μπορεί να εντοπίσει πιθανές παραβιάσεις.

Με τη βοήθεια της υπολογιστικής τομογραφίας, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η μορφή της αγγειακής γένεσης (επίκτητη ή συγγενής), καθώς και να μελετηθεί λεπτομερώς η κατάσταση του εγκεφάλου του ασθενούς.

Η πολυπλοκότητα της διάγνωσης έγκειται στην απουσία χαρακτηριστικών σημείων της νόσου. Τα συμπτώματα είναι πολύ παρόμοια με άλλες παθολογίες, οπότε οι γιατροί πρέπει να διεξάγουν ταυτόχρονα αρκετές μελέτες, οι οποίες τους επιτρέπουν να αποκτήσουν αξιόπιστα δεδομένα.

Βασικές μέθοδοι θεραπείας

Αφού λάβει τα αποτελέσματα μιας συνολικής εξέτασης, ο ασθενής επιλέγεται μεμονωμένη θεραπευτική αγωγή. Κατά κανόνα, συνταγογραφείται μια συγκεκριμένη πορεία φαρμάκων που βοηθούν στη σταθεροποίηση της κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο..

Φαρμακευτική θεραπεία

Σε περίπτωση οξείας αιμορραγικής διαταραχής εγκεφαλικής κυκλοφορίας, στον ασθενή συνταγογραφούνται φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, τη διακοπή της αιμορραγίας και τη μείωση του πρηξίματος στον εγκέφαλο. Για αυτό, χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα φάρμακα:

 • Arfonad, Pentamin κ.λπ. - βοηθούν στη σταθεροποίηση της πίεσης.
 • ασκορβικό οξύ, γλυκονικό ασβέστιο - αύξηση της διαπερατότητας των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων, βελτίωση της λειτουργίας της πήξης του αίματος.
 • Caviton, Cinnarzin κ.λπ. - βελτιώνουν τις ρεολογικές ιδιότητες του αίματος.
 • Lasix - βοηθά στην ανακούφιση του πρήγματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα φάρμακα χορηγούνται ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκά. Με αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, ο ασθενής τρυπιέται.

Εάν διαγνωστεί χρόνια εγκεφαλοαγγειακή ανεπάρκεια, χρησιμοποιούνται αντιοξειδωτικά, κοιλιακά, νευροπροστατευτικά και φάρμακα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Δεδομένου ότι αυτή η κατάσταση αναπτύσσεται συχνά στο πλαίσιο ενός ισχυρού νευρικού σοκ, στον ασθενή συνταγογραφούνται ήπια ηρεμιστικά και συμπλέγματα βιταμινών. Η πορεία της θεραπείας και η δοσολογία επιλέγονται από τον θεράποντα ιατρό ξεχωριστά.

Εάν η παραβίαση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας προκαλείται από αθηροσκλήρωση, τότε χρησιμοποιούνται φάρμακα που συμβάλλουν στη διάσπαση των πλακών χοληστερόλης (Vabarbin, Simartin κ.λπ.). Η πολλαπλή αγγειακή απόφραξη μπορεί να απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

εθνοεπιστήμη

Μπορείτε να βελτιώσετε την εγκεφαλική κυκλοφορία χρησιμοποιώντας λαϊκές θεραπείες. Τις περισσότερες φορές, χρησιμοποιούνται εγχύσεις ή αφέψημα που βασίζονται σε φαρμακευτικά φυτά: ginseng και κινέζικο αμπέλι magnolia, hawthorn, χαμομήλι, motherwort κ.λπ..

Αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το κύριο θεραπευτικό σχήμα, διαφορετικά ο κίνδυνος επιπλοκών αυξάνεται. Πριν χρησιμοποιήσετε το παραδοσιακό φάρμακο, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας..

Κατάλληλη διατροφή

Μια ισορροπημένη διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία των κυκλοφορικών διαταραχών. Τα άτομα που είναι επιρρεπή στην παχυσαρκία πρέπει να αποφεύγουν λιπαρά, πικάντικα, καπνιστά τρόφιμα. Είναι καλύτερα να τρώτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά την εποχή, υγιή δημητριακά, ψάρια, θαλασσινά και άπαχο κρέας.

Η διατροφή θα βοηθήσει στην αποφυγή της ανάπτυξης αθηροσκλήρωσης και άλλων ασθενειών που προκαλούν διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος στα αγγεία του εγκεφάλου.

Η φαρμακευτική θεραπεία σάς επιτρέπει να σταματήσετε την εξέλιξη της νόσου, αλλά δεν επιστρέφει τις χαμένες ικανότητες του ασθενούς (αποκατάσταση της ομιλίας, της κίνησης κ.λπ.). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε εγκαίρως έναν γιατρό, καθώς όσο νωρίτερα καταγράφονται οι αλλαγές, τόσο ευκολότερη είναι η δυνατότητα θεραπείας και έχουν λιγότερες αρνητικές συνέπειες για τον ασθενή..

Μέθοδοι πρόληψης

Η πρόληψη των εγκεφαλοαγγειακών ατυχημάτων περιλαμβάνει έναν υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφή, το περπάτημα στον καθαρό αέρα, ελαχιστοποιώντας το έντονο σωματικό και συναισθηματικό στρες. Παρουσία γενετικής προδιάθεσης για μια τέτοια ασθένεια, είναι απαραίτητο να υποβάλλονται σε τακτικές εξετάσεις με γιατρό.

Για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, οι γιατροί συστήνουν να επισκέπτονται σάουνες ή λουτρά 1-2 φορές την εβδομάδα (ελλείψει άμεσων αντενδείξεων). Αυτό θα βοηθήσει στο άνοιγμα των μπλοκαρισμένων αιμοφόρων αγγείων και θα παρέχει στον εγκέφαλο την απαραίτητη ποσότητα αίματος. Επιπλέον, συνιστάται να λαμβάνετε τακτικά σύμπλοκα βιταμινών και μετάλλων, τα οποία βοηθούν στην ενίσχυση των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων..

Εγκεφαλικό αγγειακό ατύχημα

Η διαταραχή της εγκεφαλικής κυκλοφορίας είναι μια παθολογική διαδικασία που οδηγεί σε παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του αίματος μέσω των αγγείων του εγκεφάλου. Μια τέτοια παραβίαση είναι γεμάτη με σοβαρές συνέπειες, όχι εξαίρεση - θάνατο. Μια οξεία διαδικασία μπορεί να μετατραπεί σε χρόνια. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανευρύσματος, θρόμβωσης και αιμορραγίας αυξάνεται σημαντικά. Όλες αυτές οι παθολογίες είναι θανατηφόρες..

Παρουσία μιας τέτοιας παθολογικής διαδικασίας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε επειγόντως έναν γιατρό, η θεραπεία με λαϊκές θεραπείες ή φάρμακα κατά την κρίση σας είναι αδύνατη.

Αιτιολογία

Η μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο μπορεί να προκαλέσει σχεδόν οποιαδήποτε παθολογική διαδικασία, τραύμα και ακόμη και σοβαρό στρες. Οι γιατροί εντοπίζουν τα ακόλουθα, τις πιο κοινές αιτίες εγκεφαλοαγγειακού ατυχήματος:

 • γενετική προδιάθεση;
 • τραύμα στο κεφάλι;
 • προηγούμενες σοβαρές ασθένειες, με βλάβη στον εγκέφαλο, το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα κοντινά όργανα.
 • υποδυναμία;
 • αυξημένη συναισθηματική διέγερση
 • αθηροσκλήρωση;
 • Διαβήτης;
 • υπέρταση;
 • συχνές πτώσεις στην αρτηριακή πίεση
 • παθολογία των αιμοφόρων αγγείων και του αίματος
 • καρδιακή ασθένεια;
 • θρομβοφλεβίτιδα
 • υπερβολικό βάρος;
 • κατάχρηση αλκοόλ και νικοτίνης, χρήση ναρκωτικών ·
 • αρρυθμία.

Επιπλέον, οι γιατροί σημειώνουν ότι το οξύ εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα μπορεί να οφείλεται στην ηλικία. Σε αυτήν την περίπτωση, τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω διατρέχουν κίνδυνο..

Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η παραβίαση μπορεί να προκληθεί από συχνές πιέσεις, σοβαρή νευρική υπερπόνηση, υπερβολική εργασία του σώματος.

Ταξινόμηση

Στη διεθνή ιατρική πρακτική, υιοθετήθηκε η ακόλουθη ταξινόμηση εγκεφαλικών αγγειακών ατυχημάτων:

 • οξεία μορφή
 • χρόνια μορφή.

Οι παθολογίες της χρόνιας μορφής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υποείδη:

 • αρχικές εκδηλώσεις ανεπαρκούς παροχής αίματος στον εγκέφαλο (NPNMK).
 • εγκεφαλοπάθεια.

Η τελευταία υποφόρμα χωρίζεται στα ακόλουθα υποείδη:

 • υπερτασικός;
 • αθηροσκληρωτική;
 • μικτός.

Οι οξείες διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας (ACVA) διακρίνουν τα ακόλουθα υποείδη:

 • παροδική παραβίαση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας (PNMK)
 • οξεία υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
 • Εγκεφαλικό.

Οποιαδήποτε από αυτές τις μορφές είναι απειλητική για τη ζωή και ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο μια σοβαρή επιπλοκή, αλλά και να προκαλέσει θάνατο..

Στη χρόνια μορφή, διακρίνονται επίσης τα στάδια ανάπτυξης:

 • το πρώτο - η συμπτωματολογία είναι ασαφής. Η κατάσταση του ατόμου είναι πιο ενδεικτική του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης.
 • δεύτερο - σημαντική απώλεια μνήμης, η κοινωνική προσαρμογή χάνεται
 • τρίτο - σχεδόν πλήρης υποβάθμιση της προσωπικότητας, άνοια, μειωμένος συντονισμός των κινήσεων.

Στο τρίτο στάδιο της ανάπτυξης των κυκλοφορικών διαταραχών, μπορούμε να μιλήσουμε για μια μη αναστρέψιμη παθολογική διαδικασία. Ωστόσο, η ηλικία του ασθενούς και το γενικό ιστορικό πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν είναι σωστό να μιλάμε για πλήρη ανάκτηση.

Μια ταξινόμηση χρησιμοποιείται επίσης σύμφωνα με μορφολογικές αλλαγές:

 • εστιακός;
 • διαχέω.

Οι εστιακές βλάβες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Οι διάχυτες μορφολογικές αλλαγές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παθολογικές διαδικασίες:

 • μικρά κυστικά νεοπλάσματα.
 • μικρές αιμορραγίες
 • κιατρικές αλλαγές
 • ο σχηματισμός μικρών μεγέθους νεκρωτικών εστιών.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μια διαταραχή οποιασδήποτε μορφής αυτής της παθολογικής διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, επομένως η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει επειγόντως.

Συμπτώματα

Κάθε μορφή και στάδιο ανάπτυξης έχει τα δικά της σημάδια εξασθενημένης εγκεφαλικής κυκλοφορίας. Η γενική κλινική εικόνα περιλαμβάνει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • πονοκεφάλους χωρίς προφανή λόγο?
 • ναυτία που σπάνια τελειώνει με έμετο.
 • διαταραχή της μνήμης
 • μειωμένη οπτική οξύτητα και ακοή.
 • ζάλη;
 • έλλειψη συντονισμού των κινήσεων.

Οι παροδικές διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα πρόσθετα συμπτώματα:

 • μούδιασμα του μισού σώματος, το οποίο είναι αντίθετο με το επίκεντρο της παθολογίας.
 • αδυναμία των χεριών και των ποδιών
 • διαταραχή της ομιλίας - είναι δύσκολο για τον ασθενή να προφέρει μεμονωμένες λέξεις ή ήχους.
 • σύνδρομο φωτοψίας - η εμφάνιση φωτεινών κουκίδων, μαύρων κηλίδων, χρωματιστών κύκλων και παρόμοιων οπτικών ψευδαισθήσεων.
 • υπνηλία;
 • συμφόρηση αυτιών
 • αυξημένη εφίδρωση.

Δεδομένου ότι υπάρχει ένα σύμπτωμα όπως η ομιλία και η αδυναμία στα άκρα, η κλινική εικόνα συχνά συγχέεται με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του PNMC, τα οξέα συμπτώματα εξαφανίζονται σε μια μέρα, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου..

Στο πρώτο στάδιο της χρόνιας μορφής, μπορούν να παρατηρηθούν τα ακόλουθα συμπτώματα διαταραχών της εγκεφαλικής κυκλοφορίας:

 • συχνές κεφαλαλγίες
 • υπνηλία;
 • αυξημένη κόπωση - ένα άτομο αισθάνεται κουρασμένο ακόμα και μετά από μακρά ανάπαυση.
 • ξαφνικές μεταβολές της διάθεσης, ευερεθιστότητα
 • ΑΠΟΣΠΑΣΗ;
 • εξασθένιση της μνήμης, η οποία εκδηλώνεται με συχνή ηρεμία.

Κατά τη μετάβαση στο δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης της παθολογικής διαδικασίας, μπορεί να παρατηρηθούν τα ακόλουθα:

 • ελαφρά εξασθένιση της κινητικής λειτουργίας, το βάδισμα ενός ατόμου μπορεί να είναι ασταθές, όπως και με τοξικομανία.
 • Η συγκέντρωση της προσοχής επιδεινώνεται, είναι δύσκολο για τον ασθενή να αντιληφθεί τις πληροφορίες.
 • συχνές αλλαγές στη διάθεση.
 • ευερεθιστότητα, επιθέσεις επιθετικότητας
 • σχεδόν συνεχώς ζάλη.
 • χαμηλή κοινωνική προσαρμογή
 • υπνηλία;
 • η αποτελεσματικότητα σχεδόν εξαφανίζεται.

Το τρίτο στάδιο του χρόνιου εγκεφαλοαγγειακού ατυχήματος έχει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • άνοια;
 • τρόμος χεριών;
 • δυσκαμψία κινήσεων
 • διαταραχή της ομιλίας
 • σχεδόν πλήρης απώλεια μνήμης.
 • ένα άτομο δεν είναι σε θέση να θυμάται πληροφορίες.

Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης της παθολογικής διαδικασίας, παρατηρούνται συμπτώματα σχεδόν πλήρους υποβάθμισης, ένα άτομο δεν είναι σε θέση να υπάρχει χωρίς εξωτερική βοήθεια. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να μιλήσουμε για μια μη αναστρέψιμη παθολογική διαδικασία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ήδη στα αρχικά στάδια, οι νευρώνες του εγκεφάλου αρχίζουν να πεθαίνουν, πράγμα που συνεπάγεται σοβαρές συνέπειες εάν αυτή η διαδικασία δεν σταματήσει εγκαίρως..

Διαγνωστικά

Είναι αδύνατο να συγκρίνετε ανεξάρτητα τα συμπτώματα και να λάβετε θεραπεία κατά τη διακριτική σας ευχέρεια, καθώς σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι απειλητικές για τη ζωή. Στα πρώτα συμπτώματα, θα πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια έκτακτης ανάγκης..

Για να ανακαλύψει την αιτιολογία και να κάνει μια ακριβή διάγνωση, ο γιατρός συνταγογραφεί τις ακόλουθες εργαστηριακές και οργανικές μεθόδους εξέτασης, εάν το επιτρέπει ο ασθενής:

 • γενική ανάλυση αίματος
 • το προφίλ των λιπιδίων;
 • λήψη αίματος για ανάλυση γλυκόζης.
 • πήξη;
 • διπλή σάρωση για τον εντοπισμό ασθενών αγγείων ·
 • νευροψυχολογικές δοκιμές σύμφωνα με την κλίμακα MMSE.
 • Μαγνητική τομογραφία του κεφαλιού.
 • Η αξονική τομογραφία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το διαγνωστικό πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει γενετικές εξετάσεις εάν υπάρχει υποψία κληρονομικού παράγοντα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αυτήν τη διαταραχή, μόνο ένας γιατρός μπορεί να πει, μετά από μια ακριβή διάγνωση και προσδιορισμό της αιτιολογίας.

Θεραπευτική αγωγή

Η θεραπεία θα εξαρτηθεί από τον υποκείμενο παράγοντα - ανάλογα με αυτό, επιλέγεται η βασική θεραπεία. Γενικά, η φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα φάρμακα:

 • ηρεμιστικά;
 • νευροπροστατευτικοί παράγοντες;
 • πολυβιταμίνες;
 • βεντοτονική;
 • αγγειοδιασταλτικά;
 • αντιοξειδωτικά.

Όλη η φαρμακευτική θεραπεία, ανεξάρτητα από αιτιολογία, στοχεύει στην προστασία των νευρώνων του εγκεφάλου από βλάβες. Όλα τα χρήματα επιλέγονται μόνο μεμονωμένα. Κατά τη διαδικασία της φαρμακευτικής αγωγής, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την αρτηριακή πίεση, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής προσβολής.

Εκτός από τη θεραπεία με φάρμακα, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει μια σειρά ασκήσεων φυσικοθεραπείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοιες δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για αποκατάσταση. Το τυπικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • ένα σύνολο ασκήσεων «ισορροπίας», που στοχεύει στην αποκατάσταση του συντονισμού των κινήσεων ·
 • ένα σετ αντανακλαστικών ασκήσεων σύμφωνα με τον Feldenkrais.
 • μικροκινησιοθεραπεία;
 • Ασκήσεις συστήματος Voight.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει επίσης ένα θεραπευτικό μασάζ και μια πορεία θεραπείας με χειροπράκτη.

Πιθανές επιπλοκές

Η παραβίαση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας είναι ένα σύμπτωμα μιας σοβαρής και απειλητικής για τη ζωή παθολογικής διαδικασίας. Ακόμη και μια μικρή καθυστέρηση στη θεραπεία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη σοβαρών επιπλοκών. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:

 • πλήρης αναπηρία
 • άνοια;
 • ανάπτυξη παθολογιών από το καρδιαγγειακό σύστημα.

Ελλείψει έγκαιρης ιατρικής περίθαλψης και σωστής θεραπείας, εμφανίζεται ένα θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Πρόληψη

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι για την πρόληψη της εκδήλωσης ενός τέτοιου συμπτώματος. Ωστόσο, εάν εφαρμόζετε στην πράξη τους βασικούς κανόνες ενός υγιεινού τρόπου ζωής, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο εμφάνισης μιας τέτοιας διαταραχής. Επιπλέον, πρέπει να υποβληθείτε συστηματικά σε μια ολοκληρωμένη προληπτική ιατρική εξέταση. Στα πρώτα συμπτώματα των παραπάνω κλινικών εικόνων, πρέπει να αναζητήσετε επειγόντως ιατρική βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

Διαταραχές του εγκεφάλου στην κυκλοφορία: συμπτώματα και σημεία ανάλογα με τον τύπο, την αιτία και τη θεραπεία

Οι οξείες και παροδικές διαταραχές της εγκεφαλικής ροής αίματος κατατάσσονται πρώτη ή δεύτερη ως προς τον αριθμό των προκλήσεων θανατηφόρων καταστάσεων σε όλο τον κόσμο. Η καρδιακή προσβολή και οι καρκινικοί όγκοι είναι ελαφρώς πίσω.

Δεν είναι πάντα μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο θάνατος έρχεται ξαφνικά. Κατά κανόνα, υπάρχει μια έντονη προηγούμενη περίοδος, η οποία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά οι ασθενείς σπάνια βλέπουν την ευημερία τους.

Η διαταραχή της εγκεφαλικής κυκλοφορίας (συντομογραφία NMC) είναι ένα συλλογικό όνομα που περιλαμβάνει μια οξεία μορφή - το ίδιο το εγκεφαλικό επεισόδιο, μια παροδική απόκλιση, η λεγόμενη παροδική ισχαιμική επίθεση. Ο χρόνιος τύπος έλαβε το ιατρικό όνομα εγκεφαλοαγγειακής ανεπάρκειας..

Η ορολογία είναι ανακριβής, μερικές φορές το ένα μετατρέπεται σε άλλο, οπότε πρέπει να εστιάσετε περισσότερο στον τύπο της διαδικασίας (οξεία, προσωρινή, χρόνια).

Τα συμπτώματα ποικίλλουν και σε πολλές περιπτώσεις δεν θα είναι τα ίδια. Υπάρχουν γενικά πρότυπα, γεγονός που καθιστά δυνατή την έγκαιρη διάγνωση και έναρξη θεραπείας υψηλής ποιότητας.

Η θεραπεία στοχεύει στην αντιμετώπιση της βασικής αιτίας της διαταραχής και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Οι προβλέψεις εξαρτώνται άμεσα από τη στιγμή έναρξης της θεραπείας, την ποιότητα των πρώτων βοηθειών, καθώς και από πολλούς άλλους παράγοντες.

Τύποι και μηχανισμός ανάπτυξης παραβίασης

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν τρεις μορφές της παθολογικής διαδικασίας..

Εγκεφαλικό

Ή μια οξεία διαταραχή της εγκεφαλικής ροής του αίματος. Συνοδεύεται από νέκρωση, θάνατο νευρικών δομών και ινών.

Προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα με την ανάπτυξη επίμονων νευρολογικών ελλειμμάτων ποικίλης σοβαρότητας. Πρέπει να παλέψεις μαζί του για μεγάλο χρονικό διάστημα και πεισματάρης στο πλαίσιο της αποκατάστασης..

Ο μηχανισμός ανάπτυξης είναι σχεδόν ο ίδιος, ανεξάρτητα από τους λόγους. Η ουσία είναι μια κρίσιμη πτώση της ταχύτητας ροής του αίματος λόγω αγγειακής στένωσης (μία ή περισσότερες ταυτόχρονα, η οποία είναι πολύ χειρότερη).

Η αγωγιμότητα μειώνεται, η ποσότητα του παρεχόμενου οξυγόνου και των θρεπτικών ουσιών είναι ανεπαρκής. Ξεκινά ο θάνατος των ιστών, οι οποίοι λαμβάνουν λιγότερο χρήσιμες ενώσεις.

Η ισχαιμική διαδικασία αναπτύσσεται κυρίως στο πλαίσιο της αθηροσκλήρωσης: επίμονη στένωση (στένωση) ή απόφραξη της αρτηρίας με πλάκες χοληστερόλης ή θρόμβους αίματος.

Ήταν για ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αλλά υπάρχει επίσης αιμορραγική, που σχετίζεται με ρήξη του αγγείου, έκχυση αίματος και σχηματισμό αιματώματος.

Οι λόγοι δεν είναι μόνο στην αθηροσκλήρωση. Τις περισσότερες φορές, η αρτηριακή υπέρταση είναι ο ένοχος. Ειδικά σε συνδυασμό με άλλες διαγνώσεις.

Παροδική ισχαιμική επίθεση

Παροδική διαταραχή του κυκλοφορικού συστήματος (PNMK) ή η δεύτερη μορφή της παθολογικής διαδικασίας. Ονομάζεται επίσης microstroke, το οποίο είναι μάλλον αυθαίρετο..

Η κύρια διαφορά είναι η απουσία οργανικής εγκεφαλικής βλάβης, πράγμα που σημαίνει ότι η διάρκεια της διαταραχής είναι ελάχιστη. Μετά την αποφοίτηση, δεν υπάρχει νευρολογικό έλλειμμα ή άλλα προβλήματα με το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Επομένως, ο ασθενής βγαίνει ανεξάρτητα από κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακόμη και εκτός ιατρικής περίθαλψης (αν και όχι πάντα, είναι δυνατή η μετατροπή σε πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο).

Ο μηχανισμός είναι πανομοιότυπος. Η μόνη διαφορά είναι στην ποσότητα της διαταραχής της ροής του αίματος. Δεν φτάνει σε κρίσιμο επίπεδο, επειδή το σώμα εξακολουθεί να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τη διαταραχή και να αποκαταστήσει τη διατροφή του εγκεφάλου.

Δεν αξίζει να χαίρεσαι εκ των προτέρων, ένα πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο θα αναπτυχθεί αναπόφευκτα στο εγγύς μέλλον. Πόσο σύντομα εξαρτάται από την υπόθεση. Μπορεί να είναι μήνες ή χρόνια.

Χρόνια εγκεφαλοαγγειακή ανεπάρκεια

Η τρίτη φόρμα είναι το KhNMK. Ροές αργά, δεν έχει έντονες περιόδους επιδείνωσης, αλλά εξελίσσεται συνεχώς.

Αιτίες - αθηροσκλήρωση, ανεπάρκεια σπονδύλων, καρδιαγγειακές παθολογίες (καρδιακή προσβολή, στεφανιαία νόσος και άλλα), αρτηριακή υπέρταση, φλεγμονή των τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων, ουλές και πολλές άλλες επιλογές.

Ο μηχανισμός είναι ο ίδιος. Η διαταραχή δεν είναι οξεία, τα συμπτώματα συσσωρεύονται σταδιακά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αργά ή γρήγορα, η παθολογία τελειώνει με πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο.

Νωρίτερα, είναι πιθανό να αναπτυχθεί αγγειακή άνοια - μια ψυχική διαταραχή που προκαλείται από άνοια και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί εάν η βασική αιτία δεν εξαλειφθεί.

Μια παρόμοια ταξινόμηση, από τη μορφή, χρησιμοποιείται από τους γιατρούς για τον έγκαιρο προσδιορισμό του τύπου της παθολογικής διαδικασίας, την ανάπτυξη διαγνωστικών τακτικών, τη θεραπεία, κάνοντας υποθέσεις για προβλέψεις.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της διαταραχής είναι περίπου τα ίδια και στις τρεις περιπτώσεις. Μικρές διαφορές, προσαρμοσμένες για τον όγκο του ελλείμματος.

Κυλιόμενη παράβαση

Το Microstroke δίνει μια τυπική κλινική εικόνα της νέκρωσης των εγκεφαλικών δομών. Εμφανίζονται γενικά εγκεφαλικά και εστιακά σημάδια.

 • Πονοκέφαλο. Οι αρχικές εκδηλώσεις είναι νευρολογικές. Η δυσφορία είναι έντονη, έντονη. Ο εντοπισμός δεν μπορεί πάντα να προσδιοριστεί. Αυτός είναι ο ναός, η ινιακή περιοχή, η κορώνα είναι πιο συχνές.

Συχνά, υπάρχει μια διάχυτη (διάχυτη) φύση της δυσάρεστης αίσθησης. Ο τύπος του συνδρόμου είναι αποφλοίωση, πυροβολισμός. Σφυγμοί στο ρυθμό της καρδιάς.

Η ένταση της δυσφορίας μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή. Ως εκ τούτου, ο ασθενής παίρνει μια αναγκαστική θέση ψέματος για να μειώσει κάπως τη δύναμη του πόνου.

 • Η ζάλη είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα εγκεφαλοαγγειακού ατυχήματος, που ονομάζεται επίσης ίλιγγος. Συνοδεύεται από μειωμένο συντονισμό κινήσεων, προσανατολισμό στο διάστημα. Η αιθουσαία συσκευή επηρεάζεται.
 • Ναυτία, έμετος. Αναπτύσσονται λόγω παραβίασης του τροφισμού (διατροφή) ειδικών εγκεφαλικών κέντρων. Είναι υπεύθυνοι για την απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα..

Στο πλαίσιο της δηλητηρίασης, διεγείρονται από τις ίδιες τις δηλητηριώδεις ουσίες. Και σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται μια παράδοξη αντανακλαστική αντίδραση. Ο έμετος είναι συνήθως εφάπαξ. Το σύμπτωμα δεν διαρκεί πολύ. Όχι περισσότερο από το ένα έκτο της συνολικής οξείας κατάστασης.

 • Απώλεια συνείδησης. Λιποθυμία Κακή ένδειξη που δείχνει σημαντική αιμοδυναμική διαταραχή.
 • Μύγες, ομίχλη στην όραση. Η διπλή όραση είναι επίσης δυνατή.
 • Μυϊκή αδυναμία. Συνοδεύεται από την αδυναμία να παραμείνετε στα πόδια σας. Πρέπει να καθίσετε ή να ξαπλώσετε για να μην πέσετε.
 • Πάρεση, παράλυση. Διαταραχές της κινητικής δραστηριότητας. Δεν είναι πάντα. Αντίθετα, σχετίζονται με εστιακά συμπτώματα (με βλάβη στον μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου).

Το κλασικό, γνωστό σε πολλούς, ένα σημάδι - ένα κεκλιμένο πρόσωπο, δεν βρίσκεται πάντα, το οποίο μπορεί να κατευθύνει τους άλλους σε λάθος δρόμο και δεν θα επιτρέψει να αντιδράσει.

Οι βασικές διαφορές μεταξύ της παροδικής διαταραχής εγκεφαλικής κυκλοφορίας από οξεία και χρόνια είναι η προσωρινή φύση της κατάστασης και η έντονη σοβαρότητά της.

Η συνήθης διάρκεια PNMK είναι 1-12 ώρες. Τερματίζει με πλήρη παλινδρόμηση της κλινικής εικόνας. Όλα επιστρέφουν στο φυσιολογικό.

Ταυτόχρονα, μόνο ένας γιατρός μπορεί να πραγματοποιήσει μια διαφορική διάγνωση, να διακρίνει μια παροδική διαταραχή της εγκεφαλικής ροής του αίματος από μια πλήρη νέκρωση. Και τότε όχι αμέσως.

Εστιακά συμπτώματα

Εξαρτάται από μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου που στερείται διατροφής.

 • Ισχιακός λοβός.

Οπτικές ανωμαλίες. Μέχρι την πλήρη τύφλωση. Υπάρχουν επίσης φωτοτυπίες (αστραπές με τη μορφή κουκίδων, γραμμών, γεωμετρικών σχημάτων), απλές οπτικές ψευδαισθήσεις, μεταμορφώσεις (αδυναμία προσδιορισμού του μεγέθους των αντικειμένων, απόσταση από αυτά), ομίχλη, διπλή όραση στο οπτικό πεδίο. Απώλεια μέρους της όρασης (σκωτώματα).

Συνοδεύεται από διαταραχές συμπεριφοράς, κινητική δραστηριότητα (παράλυση, πάρεση), πιθανώς επιστροφή στην παιδική ηλικία (ταχεία παλινδρόμηση προσωπικότητας).

Βρίσκονται σοβαρές επιληπτικές κρίσεις με τονωτικές-κλωνικές κρίσεις (καλύπτουν ταυτόχρονα όλους τους μυς του σώματος).

Η πνευματική δραστηριότητα μειώνεται επίσης σε κρίσιμες τιμές. Ένα άτομο δεν μπορεί να σκέφτεται κανονικά, πολύ λιγότερο να εκτελεί ενέργειες που απαιτούν ένταση.

 • Παριατικός λοβός.

Οι λειτουργίες αφής μειώνονται. Ένα άτομο χάνει την ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα με το άγγιγμα, αισθάνεται ψευδαισθήσεις φυσικής φύσης (αφή, σμήνος κάτω από το δέρμα).

Χάνεται επίσης η ικανότητα ανάγνωσης, γραφής, εκτέλεσης των απλούστερων αριθμητικών λειτουργιών.

 • Κροταφικός λοβός.

Οι εκδηλώσεις είναι κυρίως ακουστικές. Εμβοές, φωνές (ψευδο-ψευδαισθήσεις), απώλεια ακοής, αδυναμία κατανόησης της ομιλίας στη μητρική γλώσσα, απώλεια συνείδησης, επιληπτικές κρίσεις.

Η αφασία, μια διαταραχή της ομιλίας.

 • Limbic σύστημα.

Οι μαθησιακές ικανότητες υποφέρουν, η αίσθηση της οσμής χάνεται εντελώς. Αλλά αυτή είναι μια προσωρινή παραβίαση. Το άτομο δεν έχει χρόνο να παρατηρήσει το πρώτο σύμπτωμα λόγω της βραχυπρόθεσμης δυσλειτουργίας.

 • Εξωπυραμιδικό σύστημα (παρεγκεφαλίδα).

Υπεύθυνος για συντονισμό, εθελοντικές κινήσεις, φυσιολογικό προσανατολισμό στο διάστημα. Συμπτώματα διαταραχών εγκεφαλικής κυκλοφορίας της παρεγκεφαλίδας - νυσταγμός (περιστροφή των βολβών των ματιών προς τα δεξιά και αριστερά), ίλιγγος, μυϊκή αδυναμία.

Ο ασθενής δεν μπορεί να περπατήσει σε ευθεία γραμμή. Τα βασικά αντανακλαστικά είναι εξασθενημένα (βρέθηκαν ως μέρος μιας ρουτίνας νευρολογικής εξέτασης).

 • Εγκεφαλικό επεισόδιο. Η μόνη περίπτωση όπου μια παροδική κυκλοφοριακή διαταραχή μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο ενός ασθενούς. Τα ζωτικά κέντρα βρίσκονται εδώ.

Διαταραχές της αναπνοής, καρδιακή δραστηριότητα, θερμοκρασία σώματος εμφανίζονται (ανεξέλεγκτα άλματα στην ένδειξη εντός 41 μοιρών και ακόμη υψηλότερα).

Οι κινητικές διαταραχές, η δυσλειτουργία του λόγου είναι πιθανές. Οι ασθενείς πρέπει να μεταφερθούν επειγόντως στο νοσοκομείο.

Σημάδια οξείας διαταραχής

Η οξεία CCD συνοδεύεται από ψυχικές και νευρολογικές διαταραχές. Τα αρχικά σημεία είναι πανομοιότυπα, αλλά αναπτύσσονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Η κλινική εικόνα συμπίπτει εντελώς (λαμβάνοντας υπόψη τον εντοπισμό της ισχαιμικής ή αιμορραγικής εστίασης).

Η βασική διαφορά είναι η επιμονή των παραβιάσεων. Δεν φεύγουν μόνοι τους. Στο τέλος της καταστροφικής διαδικασίας, παραμένει ένα νευρολογικό έλλειμμα. Τι είδους - εξαρτάται και πάλι από τη θέση της παραβίασης.

Εκδηλώσεις χρόνιου IUD

Ένας αργός τύπος εγκεφαλοαγγειακής ανεπάρκειας δεν προκαλεί έντονα εστιακά συμπτώματα.

Το KhNMK δίνει μια αδύναμη κλινική, δεν επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση της παθολογικής διαδικασίας. Στο 70% των περιπτώσεων, ο ασθενής δεν έχει χρόνο να αντιδράσει (στατιστικά στοιχεία για τη Ρωσία και τα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης).

Σε πιο ανεπτυγμένες χώρες, το ποσοστό μόλις υπερβαίνει το 15%, γεγονός που οφείλεται στην ποιότητα του προγράμματος πρόωρης εξέτασης και στην υψηλή ιατρική κουλτούρα του πληθυσμού.

Οι χρόνιες κυκλοφορικές διαταραχές του πρώτου βαθμού συνοδεύονται από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Πονοκέφαλοι. Κανονικό αλλά όχι μόνιμο. Μέτρια ένταση. Αυξήθηκε μετά από βραδινή ανάπαυση, παρατεταμένη διαμονή σε μία, συχνά δυσάρεστη θέση, σωματική δραστηριότητα.

Οι ασθενείς δεν συσχετίζουν την ταλαιπωρία με αιμοδυναμικές διαταραχές, γεγονός που θέτει τέρμα στην έγκαιρη διάγνωση.

 • Ζάλη. Ιλιγγος. Επίσης προσωρινό, παροξυσμικό. Σημαντική αντοχή.
 • Αδυναμία, κόπωση, συνεχής αδυναμία. Καθώς ο εγκέφαλος παίρνει λιγότερα θρεπτικά συστατικά, το σώμα προσπαθεί να αντισταθμίσει τις λειτουργίες του. Βάζει το σώμα σε κατάσταση "αναμονής". Δεδομένου ότι οι εγκεφαλικές δομές καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια.
 • Αυπνία. Συχνές αφυπνίσεις τη νύχτα, μετά από έναν επίσημα καλό ύπνο. Οδηγεί σε επιδείνωση άλλων συμπτωμάτων, διαταραχών ευεξίας.

Άλλα σημεία είναι πολύ λιγότερο κοινά. Επομένως, είναι αυτό το συγκρότημα που αξιολογείται πρώτα.

Στο 2ο βαθμό KhNMK, προστίθεται ένα άλλο σημάδι - απώλεια συνείδησης και λιποθυμία. Πιθανή αστάθεια βάδισης, τρόμος (τρέμουλο στα άκρα, πηγούνι).

Ο τρίτος βαθμός KhNMK συνοδεύεται από κριτική παραβίαση της πνευματικής δραστηριότητας. Πλήρης υποβάθμιση της προσωπικότητας και πρόωρη άνοια εμφανίζονται.

Δεν είναι δύσκολη η διάγνωση μιας παθολογικής διαδικασίας εάν συμβουλευτείτε εγκαίρως έναν γιατρό.

Λόγοι ανάπτυξης

Οι παράγοντες ονομάστηκαν εν μέρει. Κακή κυκλοφορία λόγω υπέρτασης και αθηροσκλήρωσης.

Αυτά είναι τα δύο πιο κοινά σημεία. Συνδυασμένα, οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου..

Σπάνιες αιτίες - δυσπλασίες, ανευρύσματα, συγγενείς ανωμαλίες των αγγειακών δομών του εγκεφάλου, όγκοι, καρδιακές παθολογίες (στεφανιαία νόσος, ελαττώματα, προηγούμενη καρδιακή προσβολή, στεφανιαία ανεπάρκεια), θρόμβοι αίματος.

Οι λόγοι προσδιορίζονται χωρίς αποτυχία. Χωρίς προσδιορισμό της αιτιολογίας, δεν υπάρχει τρόπος να συνταγογραφηθεί ποιοτική θεραπεία.

Τι πρέπει να εξεταστεί

Πραγματοποιείται σε σταθερές συνθήκες, χωρίς να υπολογίζονται οι ήπιες μορφές στο αρχικό στάδιο. Πρέπει να δράσεις γρήγορα. Ειδικός - νευρολόγος.

 • Προφορική ερώτηση του ασθενούς για αντικειμενικότητα των συμπτωμάτων. Τραβώντας τα στην επιφάνεια, ο γιατρός έχει την ευκαιρία να καταρτίσει μια κλινική εικόνα και να παρουσιάσει υποθέσεις σχετικά με τη διαδικασία και την προέλευσή της
 • Λήψη αναμονής. Παλιές και τρέχουσες παθολογίες, τρόπος ζωής, συνήθειες και πολλά άλλα. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, γιατί χωρίς αυτό, είναι δύσκολο ή αδύνατο να καθοριστεί τι θα μπορούσε να γίνει η ώθηση για την ανάπτυξη της νόσου..
 • Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού. Ο πρώτος δείκτης αλλάζει σχεδόν πάντα. Συνήθως υψηλότερο από το κανονικό. Το δεύτερο - μόνο με την καρδιακή προέλευση της παθολογικής διαδικασίας.
 • Διπλή σάρωση, σάρωση υπερήχων των αγγείων του λαιμού. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ταχύτητας και της ποιότητας της ροής του αίματος στον εγκέφαλο.
 • MRI εγκεφαλικών δομών όπως απαιτείται.
 • Γενική εξέταση αίματος, βιοχημική με λεπτομερή εικόνα λιποπρωτεϊνών υψηλής, χαμηλής πυκνότητας.

Ένας καρδιολόγος εμπλέκεται ανάλογα με τις ανάγκες. Πραγματοποιήστε ECG, ECHO-KG και άλλα διαγνωστικά μέτρα.

Μέθοδοι για τη θεραπεία της οξείας IUD

Πρωτογενείς δράσεις στο νοσοκομείο - εισαγωγή θρομβολυτικών, αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων, εάν είναι απαραίτητο, διόρθωση της καρδιακής δραστηριότητας και εγκεφαλική παροχή αίματος.

Μετά την έξοδο από την κρίσιμη κατάσταση, εμφανίζεται μια μακρά και δύσκολη πορεία αποκατάστασης με τη χρήση φαρμάκων (αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες, στατίνες, εγκεφαλοαγγειακές), ασκήσεις φυσικοθεραπείας, φυσιοθεραπεία, μασάζ και άλλες μέθοδοι..

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία ανάκτησης μετά από ένα μικροκτύπημα (διαταραχή της διέλευσης) εδώ και μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο εδώ.

Θεραπεία παροδικής διαταραχής

Η επίβλεψη περιλαμβάνει ανακούφιση από οξεία κατάσταση και περαιτέρω πρόληψη επιπλοκών.

 • Αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες. Ασπιρίνη-καρδιο, ηπαρίνη. Για την αποκατάσταση της ροής του αίματος.
 • Θρομβολυτικά όπως απαιτείται. Στρεπτοκινάση και ανάλογα. Να διαλύσει θρόμβους αίματος.
 • Εγκεφαλοαγγειακό. Piracetam, Actovegin. Ομαλοποίηση της ποιότητας του τροφισμού στον εγκέφαλο.
 • Νοοτροπικά. Σταθεροποιούν τις μεταβολικές διεργασίες στους νευρικούς ιστούς. Για παράδειγμα, η Γλυκίνη.
 • Ηρεμιστικά όπως απαιτείται. Εάν αναπτυχθεί άγχος.
 • Αντιυπερτασικό. Αναστολείς ACE, βήτα-αναστολείς, ανταγωνιστές ασβεστίου, διουρητικά, παράγοντες που δρουν κεντρικά. Για την ανακούφιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Τα παρακάτω δείχνουν τη χρήση εγκεφαλοαγγειακών, νοοτροπικών και φαρμάκων κατά της σημαντικής αρτηριακής πίεσης. Είναι επίσης απαραίτητο να επισκέπτεστε έναν καρδιολόγο κάθε 3-6 μήνες.

Εάν υπάρχουν λόγοι, εκτελείται μια λειτουργία. Αυτές περιλαμβάνουν ανωμαλίες του αγγειακού προφίλ (δυσπλασίες, ανευρύσματα), καρδιακές ανωμαλίες, όγκοι του εγκεφάλου, προχωρημένη αθηροσκλήρωση με ασβεστοποίηση πλάκας.

Διαχείριση χρόνιου IUD

Η θεραπεία πραγματοποιείται με εγκεφαλοαγγειακά φάρμακα, νοοτροπικά φάρμακα. Γλυκίνη, Piracetam ή Actovegin. Τα αντιυπερτασικά, τα διουρητικά είναι υποχρεωτικά.

Όπως στο παρελθόν, η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται όταν υπάρχει λόγος.

Οι ασθενείς πρέπει να παρουσιάζουν αλλαγή στον τρόπο ζωής: διακοπή του καπνίσματος, αλκοόλ, μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιωνδήποτε φαρμάκων.

Απαιτεί επίσης ομαλοποίηση της διατροφής (λιγότερο ζωικό λίπος, αλάτι έως 7 γραμμάρια την ημέρα), ύπνο και ξύπνημα (τουλάχιστον 7 ώρες ανάπαυσης ανά διανυκτέρευση), σωματική δραστηριότητα (περπάτημα στον καθαρό αέρα).

Πρόβλεψη

Μια οξεία διαδικασία είναι υπό όρους δυσμενής. Το ποσοστό επιβίωσης είναι 25-50%. Παροδική ισχαιμία - θετική. Ο αριθμός των θανάτων δεν υπερβαίνει σχεδόν το 5-7%, κυρίως περιπτώσεις εμπλοκής δομών βλαστών.

Το χρόνιο εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα έχει την καλύτερη πρόγνωση, με ποσοστό επιβίωσης άνω του 98%. Ο κύριος κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς η ασθένεια εξελίσσεται..

Η μειωμένη κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο είναι ένα γενικευμένο όνομα για τρεις μορφές της παθολογικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας υπάρχει ανεπαρκής διατροφή των εγκεφαλικών δομών.

Απαιτείται αναγνώριση της αιτίας και έγκαιρη έναρξη της θεραπείας. Αυτό θα προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν μπορείτε να διστάσετε.

Παροδική παραβίαση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας ή PNMK - τι είναι αυτό, πώς εκδηλώνεται και αντιμετωπίζεται

Η κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο είναι η κίνηση του αίματος στα αγγεία του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Μερικές φορές η διαδικασία παροχής αίματος διακόπτεται, η οποία προκαλεί παθολογίες στο αγγειακό σύστημα (αρτηριακές οδούς, φλέβες του σφαγίτιδα και του εγκεφαλικού τύπου, φλεβικοί κόλποι). Η παθολογία προκαλείται από σχισμένους θρόμβους αίματος, συσπάσεις κατά μήκος των αγγείων, σχηματισμό βρόχων, εμβολική κατάσταση, μειωμένη ευφυΐα, ανευρύσματα. Η ανεπάρκεια της κυκλοφορίας του αίματος στην περιοχή του εγκεφάλου μπορεί να περιγραφεί από την αναντιστοιχία της μεταδιδόμενης ποσότητας αίματος με τα απαιτούμενα θρεπτικά συστατικά.

PNMK - πόσο επικίνδυνο είναι?

Με την παρατεταμένη πείνα οξυγόνου, ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν να αναπτυχθούν σε ορισμένα μέρη του εγκεφάλου. Αυτός είναι ο κύριος κίνδυνος του PNMC, επειδή με μια τέτοια παθολογία, παρατηρούνται παραβιάσεις στην παροχή αίματος, γεγονός που οδηγεί σε παθολογικές αλλαγές και διαταραχές στη λειτουργία μεμονωμένων τομών και του οργάνου στο σύνολό του..

Εάν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, απαιτείται μακροχρόνια ανάκαμψη και περίπλοκη αποκατάσταση, τότε με PNMC, οι αρνητικές συνέπειες εξαλείφονται γρήγορα. Η θεραπεία είναι βραχύβια και συνήθως πολύ αποτελεσματική. Ακόμη και η επίθεση του ίδιου του PNMK συνήθως εξαφανίζεται μετά από λίγα λεπτά, μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα.

Μια παροδική παραβίαση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα όταν εντοπίζονται τα πρώτα συμπτώματα. Οι συνέπειες της παραμελημένης παθολογίας μπορεί να είναι πολύ σοβαρές και ακόμη και θανατηφόρες..

Διαγνωστικά ONMK και PNMK

Ο κατάλογος των υποχρεωτικών διαδικασιών που εκτελούνται εντός μίας ώρας μετά την είσοδο ενός ατόμου:

 1. Μελέτη αναμνηστικής;
 2. Νευρολογική εξέταση;
 3. Υπολογιστική τομογραφία ή απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού.
 4. Ηλεκτροκαρδιογραφία;
 5. Υπολογισμός του τύπου αίματος;
 6. Ανάλυση του δείκτη προθρομβίνης (διεθνής ομαλοποιημένη αναλογία) ·
 7. Ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης.
 8. Εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μετά από οσφυϊκή παρακέντηση.

Υπολογιστή και μαγνητική τομογραφία της εγκεφαλικής κυκλοφορίας

Ιδιαίτερα αξιόπιστη διάγνωση ισχαιμικών και αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων, μαζών, αιμορραγιών μικρού σημείου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας MRI και CT για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Διαφορική διάγνωση αιμορραγικών και ισχαιμικών διαταραχών.
 2. Προσδιορισμός μαζών, αιματωμάτων.
 3. Αποσαφήνιση των εστιών της αιμορραγίας.
 4. Ενδο- και εξωκρανιακοί σχηματισμοί.
 5. Υποαραχνοειδής αιμορραγία
 6. Ειδικές αρτηριοπάθειες;
 7. Μυωτικά ανευρύσματα;
 8. Φλεβική φλεβοκομβία;
 9. Αναγνώριση τμημάτων απόσυρσης θρόμβου.

Η υπολογιστική τομογραφία είναι μια μέθοδος επείγουσας διάγνωσης, που εκτελείται αμέσως μετά την έναρξη της παθολογίας της παροχής αίματος. Η αξιολόγηση δείχνει οξεία αιμορραγία, εντοπισμένη ή μεγάλη συμφόρηση (αιμάτωμα).

Οι δομικές αλλαγές στο παρεγχύμα επαληθεύονται με ακρίβεια με μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου. Το περιφερικό οίδημα γύρω από την παθολογική εστίαση συμβάλλει στη σφήνα του εγκεφάλου στο foramen magnum. Η διαδικασία δείχνει βλάβη στην παρεγκεφαλίδα, κοιλίες, μηνιγγί.

Στην αρχή ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, γίνεται ηχώ εγκεφαλοσκόπησης για τον προσδιορισμό της μετατόπισης των ανατομικών δομών, αλλά το περιεχόμενο πληροφοριών της μελέτης είναι μάλλον χαμηλό.

Ο προσδιορισμός της αλλαγής στη δομή των αγγείων επιτρέπει την αγγειογραφία MR ή CT - μια εξέταση με την εισαγωγή ενός παράγοντα αντίθεσης στη φλέβα. Μετά την είσοδο στην εγκεφαλική κυκλοφορία του αίματος, το αρτηριακό και φλεβικό δίκτυο εντοπίζεται σαφώς στα τομογράμματα..

Τύποι εγκεφαλικών αγγειακών ατυχημάτων

Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις της νόσου, οι οποίες βασίζονται σε διαφορετικούς παράγοντες. Από τη φύση της πορείας της νόσου, διακρίνονται δύο μεγάλες ομάδες:

 1. Οι χρόνιες μορφές PNMK, με τη σειρά τους, χωρίζονται σε υπερτασικές και αθηροσκληρωτικές.
 2. Το οξύ παροδικό εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα χωρίζεται σε εγκεφαλικά επεισόδια με απροσδόκητη ανάπτυξη και παροδικές αναστρέψιμες διαταραχές.

Σύμφωνα με την ακόλουθη ταξινόμηση, το PNMK χωρίζεται σε δύο τύπους:

 1. Η εγκεφαλική υπερτασική κρίση συμβαίνει στο πλαίσιο μιας απότομης αύξησης της πίεσης. Η συμπτωματολογία αυξάνεται επίσης έντονα, μπορεί να εμφανιστούν νέα σημάδια που δεν ενοχλούσαν το άτομο πριν.
 2. Μια παροδική ισχαιμική προσβολή είναι μια οξεία αλλά προσωρινή διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από σημάδια νευρολογικής φύσης. Η ένταση της εκδήλωσης των συμπτωμάτων σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος της περιοχής που επηρεάστηκε από την ασθένεια. Αυτή η μορφή PNMK ονομάζεται συχνά μικροστροφή. Οι διαταραχές και οι συνέπειες τέτοιων επιθέσεων είναι ελάχιστες. Οι μικροστοιχείες εξαφανίζονται λίγα λεπτά μετά την ανάπτυξη, αν και αυτή η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Αιτίες της νόσου

Υπάρχουν πολλές ασθένειες που μπορούν να οδηγήσουν σε PNMK. Μεταξύ αυτής της λίστας λόγων, υπάρχουν δύο πιο συχνές ασθένειες:

 • Η αθηροσκλήρωση των εγκεφαλικών αγγείων σχετίζεται με το σχηματισμό πλακών στα αγγεία, η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί στην ανάπτυξη παροδικών διαταραχών της εγκεφαλικής κυκλοφορίας. Λόγω αυτών, ο αυλός του αγγείου στενεύει. Η πλάκα μπορεί να βγει και να κινηθεί κατά μήκος του αγγείου με τη ροή του αίματος. Στο στενό μέρος του, φράζει την αρτηρία και εμποδίζει το δρόμο για την κίνηση του αίματος..
 • Η υπερτασική ασθένεια σχετίζεται με δυναμικές διαταραχές στα αγγεία του εγκεφάλου.

Εκτός από αυτές τις δύο ασθένειες, το PNMK μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης άλλων διαταραχών:

 • σύφιλη;
 • αρτηριακές διαταραχές στο πλαίσιο των ρευματισμών.
 • αγγειίτιδα σε διάφορες εκδηλώσεις.
 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος;
 • έμφραγμα μυοκαρδίου;
 • οστεοχόνδρωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
 • Διαβήτης;
 • μια σειρά καρδιακών παθήσεων?
 • επίμονα υψηλή ή συχνά αυξανόμενη αρτηριακή πίεση
 • κακές συνήθειες.

Εκδήλωση σημείων και συμπτωμάτων

Οι περισσότερες αγγειακές διαταραχές βασίζονται στην υποξία - έλλειψη οξυγόνου. Οι νευρώνες είναι ασυνήθιστα ευαίσθητοι στη μείωση της παροχής οξυγόνου. Ακόμη και η διακοπή της παροχής αίματος στον εγκέφαλο πέντε λεπτών μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες συνέπειες..

Η ανάπτυξη υποξίας οδηγεί σε παραβίαση:

 • λειτουργίες του εγκεφάλου,
 • λειτουργίες του κέντρου που είναι υπεύθυνο για την κυκλοφορία των αιμοφόρων αγγείων,
 • ρύθμιση του αγγειακού τόνου.

Όταν η υποξία των εγκεφαλικών κυττάρων βρίσκεται σε αναστρέψιμο επίπεδο, αναπτύσσεται παροδική ισχαιμία. Εάν έχουν συμβεί μη αναστρέψιμες αλλαγές, τότε εμφανίζεται εγκεφαλικό έμφραγμα, εκφραζόμενο σε μαλακό λευκό ή κόκκινο ιστό. Ενώ τα εγκεφαλοαγγειακά ατυχήματα βρίσκονται σε μεταβατικό επίπεδο, τα συμπτώματά τους αντιμετωπίζονται, επιδέχονται φαρμακευτική αγωγή, αποκατάσταση κινητικών και προσώπων.

Το IUD εκδηλώνεται σε οξεία και χρόνια φύση, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης κρίσεων ή εγκεφαλικών επεισοδίων. Οι αναστρέψιμες διαταραχές συνήθως εμφανίζουν αγγειακές κρίσεις, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι φωτεινά σήματα εγκεφαλικών επεισοδίων.

Τα κλινικά συμπτώματα είναι κοινά σε όλες τις αγγειακές παθήσεις:

 • η συνείδηση ​​χάνεται για λίγο και μπερδεύεται.
 • η συμμετρία του προσώπου είναι σπασμένη.
 • εμφανίζεται ο νυσταγμός.
 • η ομιλία γίνεται μπερδεμένη, ελάχιστα κατανοητή.
 • υπάρχουν επιληπτικές κρίσεις όπως η επιληψία.

Εμφανίζονται φυτικά σημάδια:

 • αυξημένη εφίδρωση με κρύα χέρια και πόδια.
 • λεύκανση ή έξαψη του δέρματος.
 • μεταβολή του καρδιακού ρυθμού και του αναπνευστικού ρυθμού.
 • επιδείνωση της όρασης
 • ναυτία;
 • αστάθεια στην κίνηση και σε στατική κατάσταση.

Παρουσία τουλάχιστον αρκετών από τα παραπάνω συμπτώματα, ο γιατρός συνταγογραφεί μια εξέταση στην οποία τα ακόλουθα έχουν ιδιαίτερη διαγνωστική αξία:

 • ανάπτυξη για αρκετά χρόνια αγγειακών παθήσεων - υπέρταση, διαβήτης.
 • κατάλληλη παρουσίαση παραπόνων από τον ασθενή ·
 • δείκτες έρευνας ενός ιατρικού ψυχολόγου, εδώ χρησιμοποιείται συχνότερα η κλίμακα MMSE, η οποία αποκαλύπτει ψυχικές ικανότητες.
 • διπλή σάρωση, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εντοπισμό των προσβεβλημένων αγγείων, την παρουσία δυσπλασιών, την ανάπτυξη φλεβικής εγκεφαλοπάθειας.
 • Δείκτες μαγνητικής τομογραφίας - η πιο ενημερωτική εξέταση στη σύγχρονη ιατρική, εντοπίζοντας τις μικρότερες βλάβες.
 • εξετάσεις αίματος - κλινικές, για ζάχαρη.
 • εξέταση αίματος για προφίλ λιπιδίων, πήγματος.

Τα συμπτώματα του PNMK

Τα συμπτώματα βραχυπρόθεσμης διαταραχής της εγκεφαλικής παροχής αίματος μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Αυτό περιπλέκει σημαντικά τον ορισμό της νόσου και την έγκαιρη ανίχνευσή της. Συνήθως, η ασθένεια αναπτύσσεται έντονα, εμφανίζεται ξαφνικά και τα συμπτώματα περνούν γρήγορα.

Οι συμπτωματικές εκδηλώσεις χωρίζονται σε διάφορες ομάδες:

 1. Οι γενικές εγκεφαλικές εκδηλώσεις της νόσου μπορεί να είναι οι εξής:
 • πονοκέφαλος διαφόρων ειδών και εντοπισμού.
 • ναυτία και έμετος;
 • αδυναμία σε όλο το σώμα
 • αίσθημα δύσπνοιας
 • θολή όραση;
 • αγγειοκινητικές αντιδράσεις
 • διαταραχές της συνείδησης που περνούν γρήγορα.
 1. Οι εστιακές (περιφερειακές) εκδηλώσεις της νόσου μειώνονται στις ακόλουθες εκδηλώσεις:
 • αίσθημα μούδιασμα, μυρμήγκιασμα στο πρόσωπο, τα χέρια ή τα πόδια σας.
 • διαταραχές του κινητικού συστήματος
 • παραισθητικά φαινόμενα στην περιοχή του χεριού, μεμονωμένα δάχτυλα ή πόδι.
 • ημιπληγία;
 • Η επιληψία του Τζάκσον είναι μια σπάνια διαταραχή.
 • τύφλωση ενός ματιού
 • η συστηματική ζάλη υποδηλώνει PNMK στη λεκάνη των σπονδύλων.
 • μειωμένη ικανότητα κατάποσης
 • επιληπτικές κρίσεις του ρινικού λοβού.
 • οι διαταραχές της μνήμης υποδηλώνουν διαταραχές ισχαιμικού χαρακτήρα στις μεσαίες βασικές περιοχές.

Παροδικές διαταραχές στη ροή του αίματος στον εγκέφαλο μπορούν να προκαλέσουν μια ποικιλία συμπτωμάτων, καθένα από τα οποία απαιτεί προσοχή. Δεν μπορείτε να αγνοήσετε τα μηνύματα που προέρχονται από το σώμα. Μπορεί να έχουν σοβαρές ανησυχίες..

Δεν είναι εγκεφαλικό

Φανταστείτε τον εαυτό σας ως γιατρό έκτακτης ανάγκης που έρχεται σε ένα άρρωστο άτομο που παραπονιέται για πονοκέφαλο

Σε τι πρέπει να προσέξει ο γιατρός; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποκλείσει ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο. Φαίνεται ο ασθενής να μουδιάζει στο σώμα; Πρέπει να το ελέγξετε, για παράδειγμα, ζητήστε να τεντώσετε τα χέρια σας προς τα εμπρός

Εάν ένα από τα χέρια πέσει γρηγορότερα, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται στο πλάι της πάρεσης. Και αν ο ασθενής δεν μπορεί να κρατήσει τα χέρια του μπροστά του καθόλου, τότε μπορεί να έχει παράλυση του σώματος.

Θα δώσετε επίσης προσοχή σε διαταραχές του λόγου. Ένα άτομο δεν μπορεί μόνο να είναι κακώς προσανατολισμένο σε αυτό που ακούει, αλλά και να μιλάει άσχημα. Μπορείτε να τον ρωτήσετε ποιο είναι το όνομά του ή να του ζητήσετε να κάνει κάτι απλό, όπως να ανοίξετε ή να κλείσετε τα μάτια του. Έτσι θα καταλάβετε αν είναι σε θέση να σας καταλάβει και αν μπορεί να εκφράσει σαφώς τις σκέψεις του..

Ένας ασθενής με εγκεφαλικό μπορεί να παρουσιάσει ασυμμετρία στο πρόσωπο. Θα δείτε μια λεία ρινοχειλική πτυχή. Όταν ο ασθενής προσπαθεί να χαμογελάσει, θα παρατηρήσετε ότι η γωνία του στόματος του είναι κάτω. Για να το αποκαλύψετε αυτό, ζητάτε από τον ασθενή να δείξει τα δόντια του, να τραβήξει τα χείλη του με ένα σωλήνα. Τότε η ασυμμετρία θα γίνει εμφανής.

Θα εμφανιστούν διαταραχές ευαισθησίας στη μία πλευρά του σώματος. Ένα χέρι ή πόδι μπορεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή. Αυτό μπορεί να επαληθευτεί με ένα διατρητικό αντικείμενο. Χρησιμοποιώντας το για διαφορετικά συμμετρικά μέρη του σώματος, των χεριών ή των ποδιών, θα δείτε πού ο ασθενής αισθάνεται τα τρυπήματα πιο αδύναμα ή έχει χάσει όλη την ευαισθησία.

Ένα ιδιαίτερα επαγγελματικό μάτι θα παρατηρήσει πώς διαταράσσεται η κίνηση των ματιών του ασθενούς. Η ακαμψία είναι ορατή, μέχρι τη βίαιη στροφή των βολβών των ματιών στο πλάι. Η ανισοκορία (διαφορετικά μεγέθη μαθητή) μπορεί να είναι αισθητή. Θα παρατηρήσετε την κίνηση των ματιών του ασθενούς καθώς ακολουθούν το χέρι σας ή οποιοδήποτε κινούμενο αντικείμενο. Θα παρατηρήσετε επίσης εάν οι μαθητές του έχουν διαφορετικό μέγεθος ή όχι..

Υπάρχουν δύο τύποι εγκεφαλικού επεισοδίου: αιμορραγικό και ισχαιμικό. Στην πρώτη περίπτωση, τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν ένα άτομο είναι απασχολημένο με κάποια δουλειά και αυξάνεται το βράδυ. Στη δεύτερη περίπτωση, τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως μετά το ξύπνημα..

Διαγνωστικές μέθοδοι

Θα μελετήσουμε τις μεθόδους διάγνωσης της νόσου λίγο αργότερα, αλλά προς το παρόν θα στραφούμε στο διεθνές σύστημα ταξινόμησης ICD10 και θα βρούμε τον κωδικό που προορίζεται για το PNMK. Θα είναι το G45, αυτός ο χαρακτηρισμός αυτής της ασθένειας είναι αποδεκτός από τη διεθνή ιατρική και αναφέρεται στο ιατρικό ιστορικό.

Εάν το PNMK εκδηλωθεί με τη μορφή ισχαιμικών προσβολών τρανζίστορ, τότε η ουσία της διάγνωσης μειώνεται με τον αποκλεισμό των στενωτικών βλαβών των εξω- και ενδοκρανιακών αρτηριών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις της νόσου. Για τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τεχνικές:

 • UZD G;
 • Αγγειογραφία MR;
 • αγγειογραφία αντίθεσης;
 • μελέτη διαταραχών μικροκυκλοφορίας.
 • αξιολογείται η ικανότητα του κυκλοφορικού συστήματος να πήζει ·
 • Η CT και η μαγνητική τομογραφία μπορούν να αποκλείσουν την αιμορραγική διαδικασία.

Παρουσία μιας υπερτασικής κρίσης, η ουσία της διάγνωσης περιορίζεται στον αποκλεισμό ή την επιβεβαίωση της δευτερογενούς υπέρτασης. Στην περίπτωση του μηνιγγικού συνδρόμου, απαιτείται η εξαίρεση της υποαραχνοειδούς αιμορραγίας. Είναι επιτακτική η διάγνωση παραβιάσεων στην εργασία άλλων οργάνων και συστημάτων που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ασθενειών του καρδιαγγειακού συστήματος.

Πρόσθετα μέτρα αποκατάστασης


Καθώς τα οξέα συμπτώματα εξαλείφονται, η θεραπεία συμπληρώνεται με αναπνευστικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται ακριβώς στο κρεβάτι καθώς βελτιώνεται η κατάσταση του ασθενούς. Το σετ ασκήσεων στοχεύει στη βελτίωση της οξυγόνωσης των ιστών, συμπεριλαμβανομένων των μυών, στην ανακούφιση της έντασης των μυών μετά από γυμναστική και μασάζ και στη βελτίωση του συνολικού συναισθηματικού τόνου..
Παρουσία παρατεταμένης ανάπαυσης στο κρεβάτι, τα φάρμακα συμπληρώνουν τα πλήρη μέτρα φροντίδας που είναι απαραίτητα για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών - συμφορητική πνευμονία, συστολές στις αρθρώσεις και έλκη πίεσης. Είναι σημαντικό να αλλάζετε συνεχώς τη θέση του ασθενούς, ακόμα και με κτυπήματα στο στομάχι, και είναι επίσης απαραίτητο να τοποθετείτε κυλίνδρους και μαξιλάρια κάτω από τα πόδια και την πλάτη. Η χρήση ειδικών προϊόντων υγιεινής, καλλυντικών παρασκευασμάτων, ιατρικών συσκευών στη διαδικασία φροντίδας σάς επιτρέπει να διατηρείτε το δέρμα ενός ασθενούς κρεβάτι σε καλή κατάσταση.

Μέθοδοι θεραπείας

Εάν εντοπιστεί PNMK, είναι απαραίτητο να υποβληθείτε σε θεραπεία, η οποία θα συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα ιατρό. Είναι αδύνατο να αγνοήσουμε τις συστάσεις του, καθώς οι συνέπειες μιας παραμελημένης ασθένειας μπορεί να είναι ανεπανόρθωτες. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι θεραπείας..

φαρμακευτική αγωγή

Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα που συνταγογραφούνται κατά τη διάγνωση PNMK. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να τα συνταγογραφήσει · δεν μπορείτε να συνταγογραφήσετε φάρμακα για τον εαυτό σας σε καμία περίπτωση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η θεραπεία για παροδικό εγκεφαλοαγγειακό ατύχημα μπορεί όχι μόνο να είναι αναποτελεσματική, αλλά και επικίνδυνη..

 1. Η πεντοξυφυλλίνη ή η δεξτράνη ομαλοποιούν τις ρεολογικές παραμέτρους του αίματος. Αυτά τα φάρμακα χορηγούνται με ενδοφλέβια στάγδην μέθοδο..
 2. Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ συνταγογραφείται για μακροχρόνια χρήση.
 3. Το Bromcamphor συνταγογραφείται για άτομα με PNMK που δεν μπορούν να πάρουν σαλικυλικά λόγω αντενδείξεων.
 4. Νευρομεταβολίτες.
 5. Τα φάρμακα που ομαλοποιούν έδειξαν αρτηριακή πίεση, η οποία είναι σημαντική για έναν ασθενή με PNMK.
 6. Για να απαλλαγείτε από τη συστηματική ζάλη και τα αυτόνομα συμπτώματα, μπορεί να συνταγογραφούνται αλκαλοειδή belladonna, διαζεπάμη, φαινοβαρβιτάλη ή εκχύλισμα belladonna.
 7. Τα ηρεμιστικά συνταγογραφούνται για καταστολή.

Λαϊκές θεραπείες και διατροφή

Δεν πρέπει να απορρίψετε το παραδοσιακό φάρμακο, αλλά δεν πρέπει επίσης να τα πάρετε για πλήρη θεραπεία με PNMK. Τέτοιες τεχνικές μπορούν μόνο να συμπληρώσουν την κύρια θεραπεία της νόσου. Έχουμε επιλέξει τις πιο αποτελεσματικές και ταυτόχρονα απλές συνταγές.

 1. Ξεφλουδίστε 4 κεφάλια σκόρδου και ψιλοκόψτε 6 λεμόνια (μην ξεφλουδίστε, αλλά αφαιρέστε τους σπόρους). Αλέστε αυτά τα δύο συστατικά σε ένα μύλο κρέατος, τοποθετήστε το μείγμα που προκύπτει σε ένα βάζο 3 λίτρων. Προσθέστε 350 γρ. μέλι, γεμίστε τον υπόλοιπο χώρο με καθαρό νερό. Στέλνουμε το φάρμακο σε σκοτεινό μέρος για 10 ημέρες, στη συνέχεια διηθούμε και παίρνουμε μια κουταλιά της σούπας, αφού το αραιώσουμε σε ένα ποτήρι νερό.
 2. Αλέθουμε σε τρίφτη 100 γρ. ρίζα χρένου, προσθέστε 3 ψιλοκομμένα λεμόνια και 3 κουταλιές της σούπας μέλι. Στέλνουμε το μείγμα στο ψυγείο για τρεις εβδομάδες. Μετά την έγχυση, πάρτε ένα κουταλάκι του γλυκού με γεύματα δύο φορές την ημέρα..
 3. Τοποθετήστε το κόκκινο τριφύλλι (ξηρά ή αποξηραμένα κεφάλια φυτού) σε ένα βάζο λίτρων έτσι ώστε να είναι μισό γεμάτο. Προσθέστε μισό λίτρο βότκα υψηλής ποιότητας στο βάζο, κλείστε το βάζο και αφήστε το για 3 εβδομάδες. Συμπιέζουμε τα λουλούδια, φιλτράρουμε και παίρνουμε 25 σταγόνες του φαρμάκου, αραιώνοντάς τα πρώτα σε ένα ποτήρι νερό. Το μάθημα διαρκεί ένα μήνα, όχι περισσότερα από 4 μαθήματα μπορούν να επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Είναι πολύ σημαντικό να τηρείτε τους διατροφικούς κανόνες. Έτσι, μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας της νόσου και να αποτρέψετε την ανάπτυξη υποτροπών..

 • πλήρης και κατηγορηματική απόρριψη του γρήγορου φαγητού ·
 • μείωση της κατανάλωσης λιπαρών τροφίμων στο ελάχιστο ·
 • αποκλεισμός υδατανθράκων ·
 • απόρριψη επεξεργασμένων τροφίμων που περιέχουν μεγάλη ποσότητα χοληστερόλης ·
 • ένταξη στην καθημερινή διατροφή λαχανικών και φρούτων, γαλακτοκομικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος που έχει υποστεί ζύμωση ·
 • μετάβαση σε βραστά και στον ατμό τρόφιμα.

Φυσιοθεραπεία

Για άτομα που έχουν αναγνωρίσει PNMK, συνιστάται θεραπευτική γυμναστική. Θα πρέπει να διορίζεται μόνο από ειδικό. Πρέπει επίσης να είστε προσεκτικοί όταν κάνετε τις ασκήσεις. Συνιστάται ο συνδυασμός θεραπευτικής γυμναστικής με μασάζ για PNMK.

Η γυμναστική Feldenkrais δείχνει καλά αποτελέσματα, μετά από τα οποία γίνεται αισθητή μια αύξηση της δύναμης. Σε ασθενείς με PNMK, η νοημοσύνη αποκαθίσταται και η ευαισθησία αυξάνεται. Οι μύες δεν έχουν υπερβολική προπόνηση κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η ουσία της γυμναστικής είναι να εκτελείτε αργές κινήσεις και να παρακολουθείτε αναπνευστικές ασκήσεις. Ως αποτέλεσμα, το αίμα είναι κορεσμένο με οξυγόνο και το σώμα χαλαρώνει.

Σωματική δραστηριότητα και διατροφή

Όπως γνωρίζετε, η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση του ανθρώπινου σώματος και του σώματος. Οι καθημερινές ασκήσεις πρωινού, οι βόλτες στον καθαρό αέρα θα βοηθήσουν στην ομαλοποίηση της κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο. Για αυτό, οι γιατροί συστήνουν αναπνευστικές ασκήσεις. Για γρήγορα αποτελέσματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν εκπαιδευτή, αλλά μπορείτε να το κάνετε στο σπίτι. Όλες οι ασκήσεις αναπνοής είναι σε γιόγκα και πιλάτες.

Άτομα που ήδη πάσχουν από ασθένειες που σχετίζονται με την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο πρέπει να συμμετέχουν σε ασκήσεις φυσιοθεραπείας ή κολύμβηση. Πριν από την προπόνηση, πρέπει να πείτε για τα συμπτώματα και τις ασθένειές σας όχι μόνο στον γιατρό, αλλά και στον προπονητή. Τότε θα επιλέξει αυτές τις ασκήσεις που θα είναι αποτελεσματικές και ασφαλείς..

Όταν υπάρχει κακή ροή αίματος στον εγκέφαλο, οι διατροφολόγοι συνιστούν την παρακολούθηση της διατροφής σας. Μόνο μια σωστή καθημερινή δίαιτα μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση και να την επιδεινώσει. Υπάρχουν πολλές τροφές που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος. Για να βελτιώσετε την υγεία σας, πρέπει να τρώτε ψάρια, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο καθημερινά. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν επίσης θετική επίδραση στο σώμα. Θα πρέπει να τρώτε μόνο ποιοτικά τρόφιμα.

Υπάρχουν τρόφιμα που, αντίθετα, βλάπτουν την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο. Συχνά φορτώνονται με ανθυγιεινές ουσίες όπως η χοληστερόλη και τα ανθυγιεινά λίπη..

Πρέπει να απορρίψετε τέτοια προϊόντα:

 1. ζάχαρη;
 2. καπνιστό κρέας.
 3. προϊόντα με συνθετικές γεύσεις ·
 4. αλεύρι;
 5. γλυκά ανθρακούχα ποτά
 6. αλκοόλ.

Πρόληψη της νόσου

Αυτή η ασθένεια είναι πολύ πιο εύκολο να αποφευχθεί παρά να θεραπευτεί, ειδικά εάν υπάρχουν επιπλοκές και συνακόλουθες ασθένειες. Τα προληπτικά μέτρα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο. Η ουσία των προληπτικών μέτρων μειώνεται στα ακόλουθα σημεία:

 • τακτική παρακολούθηση των δεικτών αρτηριακής πίεσης ·
 • περιοδική παρακολούθηση των αλλαγών στη σύνθεση του αίματος.
 • πλήρης και κατηγορηματική διακοπή του καπνίσματος.
 • άρνηση ή τουλάχιστον μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ.

Η τήρηση αυτών των προληπτικών μέτρων είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική για άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί με PNMK..

Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για την υγεία σας και να μην αγνοείτε τα σήματα που στέλνει το σώμα. Οποιαδήποτε απόκλιση από τον κανόνα απαιτεί ιατρική συμβουλή και λεπτομερή μελέτη εάν υπάρχουν κατάλληλες ενδείξεις..

Πρώτες βοήθειες για παραβίαση

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε επιπλοκές και σοβαρές συνέπειες είναι να καλέσετε ασθενοφόρο στο πρώτο σημάδι της ασθένειας. Πριν από την άφιξη ειδικών, οι συγγενείς παρέχουν πρώτες βοήθειες:

 • εάν ο ασθενής έχει χάσει τη συνείδησή του, πρέπει να σηκώσετε και να γυρίσετε το κεφάλι του έτσι ώστε η γλώσσα να μην βυθιστεί.
 • πρέπει να φέρετε το άτομο στις αισθήσεις του χρησιμοποιώντας αμμωνία ή ελαφριά χτυπήματα στα μάγουλα.

Περαιτέρω ενέργειες εξαρτώνται από την κατάσταση του ασθενούς, αλλά σχεδόν πάντα το άτομο μεταφέρεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξέταση και υπέρηχο, μαγνητική τομογραφία.