Κύριος > Εμφραγμα

Τι δείχνει η κρεατινίνη και η ουρία στο αίμα;

Οι εξετάσεις αίματος για ουρία και κρεατινίνη συνταγογραφούνται για την αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας. Το γεγονός είναι ότι οι δείκτες της κρεατινίνης και της ουρίας στο αίμα αντικατοπτρίζουν το ρυθμό της σπειραματικής διήθησης, η οποία είναι η κύρια παράμετρος που χρειάζεται ένας γιατρός για να αξιολογήσει τις λειτουργίες αυτού του οργάνου. Ανεξάρτητα από την αιτία, η νεφρική νόσος συνοδεύεται πάντα από μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR), με την οποία η σοβαρότητα της νόσου συνδέεται επίσης άρρηκτα. Οι εξετάσεις ουρίας / κρεατινίνης βοηθούν επίσης στην αξιολόγηση της λειτουργίας των νεφρών..

Ρυθμός σπειραματικής διήθησης

Το GFR σε ένα φυσιολογικό άτομο είναι περίπου 125 ml / min, το οποίο αποτελεί ένδειξη υγιών, λειτουργικών νεφρών. Εάν η GFR, και συνεπώς η απόδοση των νεφρών, μειωθεί, η ουρία και η κρεατινίνη απεκκρίνονται στα ούρα σε μειωμένη ποσότητα. Ταυτόχρονα, η περιεκτικότητα της ουρίας και της κρεατινίνης στο αίμα αυξάνεται.

Για να είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της υγείας των νεφρών και των ασθενειών και να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το GFR, η κρεατινίνη και η ουρία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Θα πρέπει να απεκκρίνονται μόνο από τα νεφρά..
 • Τα σπειράματα των νεφρών πρέπει να είναι σε θέση να φιλτράρουν ελεύθερα και ελεύθερα αυτές τις ουσίες από το αίμα..
 • Στην ιδανική περίπτωση, η συγκέντρωση αυτών των ουσιών στο αίμα δεν θα πρέπει να μετατραπεί από διατροφή ή μεταβολικές αλλαγές..

Κανένα από τα παραπάνω σημεία δεν είναι εφικτό για κρεατινίνη και ουρία, πράγμα που σημαίνει ότι τα επίπεδα στο πλάσμα τους δεν είναι ακριβείς δείκτες του GFR. Ελάχιστες μειώσεις ή αυξήσεις των τιμών σπειραματικής διήθησης δεν μπορούν να ανιχνευθούν με ανάλυση ουρίας. Η κρεατινίνη πλάσματος επίσης δεν θα το αντιμετωπίσει. Αλλά η κρεατινίνη πιστεύεται ότι είναι ένα πιο ακριβές μέτρο της λειτουργίας των νεφρών..

Ουρία - τι είναι?

Η ουρία είναι ένα μεταβολικό προϊόν στο ήπαρ, το οποίο σχηματίζεται κατά τη διάσπαση των πρωτεϊνών σε αμινοξέα. Ένα άλλο όνομα για αυτήν την ουσία είναι το καρβαμίδιο, το οποίο χρησιμοποιείται συχνότερα για το όνομα του λιπάσματος στη γεωργία. Κατά τη διαδικασία της διάσπασης της ουρίας, σχηματίζεται αμμωνία, η οποία μετατρέπεται περαιτέρω από το ήπαρ σε λιγότερο τοξική ουρία, η οποία καθορίζεται από εξετάσεις αίματος.

Η ουρία και η αμμωνία περιέχουν άζωτο. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η ουρία και το άζωτο της ουρίας είναι εναλλάξιμοι όροι, επειδή η ουρία περιέχει αυτό το συστατικό. Τόσο η ουρία όσο και η ουρία είναι το "μέσο μεταφοράς" που χρησιμοποιεί το σώμα για να απαλλαγεί από το υπερβολικό άζωτο..

Η ουρία απεκκρίνεται από το ήπαρ στην κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια εισέρχεται στα νεφρά, όπου φιλτράρεται και εισέρχεται στα ούρα. Δεδομένου ότι αυτή η διαδικασία είναι συνεχής, κάποια ουρία μπορεί πάντα να βρεθεί στο αίμα. Οι περισσότερες ασθένειες που επηρεάζουν τα νεφρά ή το ήπαρ μπορεί να επηρεάσουν την ποσότητα της ουρίας στο αίμα. Εάν μια αυξημένη ποσότητα ουρίας παράγεται από το συκώτι, ή εάν οι νεφροί δεν λειτουργούν κανονικά και δεν μπορούν να φιλτράρουν πλήρως τα απόβλητα από το αίμα, εμφανίζεται μια αύξηση της ουρίας στο αίμα. Με σημαντική ηπατική βλάβη και ηπατική νόσο, αυτό μπορεί να μειώσει την παραγωγή ουρίας. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένα μειωμένο επίπεδο.

Χαρακτηριστικά της κρεατινίνης

Η κρεατινίνη (κρεατινίνη) είναι ένα προϊόν διάσπασης που σχηματίζεται στους μύες μετά τη διάσπαση της κρεατίνης στα συστατικά της μέρη. Αυτή η ουσία αφαιρείται από το σώμα από τα νεφρά, τα οποία φιλτράρουν σχεδόν πλήρως από το αίμα στα ούρα. Οι εξετάσεις κρεατινίνης περιλαμβάνουν κρεατινίνη πλάσματος και κρεατινίνη ούρων.

Η κρεατίνη είναι μέρος του ενεργειακού μεταβολισμού που χρησιμοποιεί το σώμα για τη σύσπαση των μυών.

Το σώμα παράγει τόσο κρεατινίνη όσο και κρεατίνη με περίπου σταθερό ρυθμό. Δεδομένου ότι σχεδόν όλη η κρεατίνη φιλτράρεται από το αίμα από τα νεφρά και απεκκρίνεται στα ούρα, τα επίπεδα κρεατινίνης στο αίμα είναι συνήθως ένας αξιόπιστος δείκτης της νεφρικής λειτουργίας..

Η ποσότητα της κρεατινίνης που παράγεται εξαρτάται από το ύψος και το βάρος του ασθενούς, καθώς και από την ποσότητα της μυϊκής μάζας που έχει. Για το λόγο αυτό, το ποσοστό κρεατινίνης στους άνδρες χαρακτηρίζεται από αυξημένες τιμές. Μια βιοχημική εξέταση αίματος για κρεατινίνη συνδυάζεται συχνά με άλλες δοκιμές. Η ούρηση για την κρεατινίνη συνήθως γίνεται μετρώντας την ποσότητα που συλλέγεται καθημερινά. Πριν περάσει αυτές τις εξετάσεις, ο γιατρός συνήθως δίνει οδηγίες στον ασθενή να μην τρώει κρέας ή να απέχει από τροφή για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση προσωρινής υψηλής κρεατινίνης. Σε γενικές γραμμές, η παρακολούθηση της διατροφής σας και η μη υπερβολική χρήση πρωτεϊνικών τροφών είναι μία από τις απαντήσεις στο ερώτημα πώς να μειώσετε την κρεατινίνη.

Η αύξηση της κρεατινίνης στο πλάσμα δείχνει σχεδόν πάντα μείωση του GFR, και αυτό οφείλεται στο νεφρό. Ωστόσο, εάν η μείωση του GFR σχετίζεται με αύξηση του ουρικού οξέος στο πλάσμα, αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι τα νεφρά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Επομένως, αυτά τα δύο συστατικά μετρώνται σε δοκιμές για να διαπιστωθούν νεφρικά και μη νεφρικά αίτια..

Πώς προσδιορίζεται η αναλογία ουρίας προς κρεατινίνη;

Η ποσότητα της ουρίας στο αίμα μπορεί να μετρηθεί τόσο σε mg / dl όσο και σε mol / l. Αυτές οι δύο διαφορετικές ποσότητες οδηγούν σε δύο διαφορετικές μεθόδους έκφρασης της αναλογίας ουρίας προς κρεατινίνης:

 • Εάν η αναλογία μετριέται σε mg / dl, οι κανονικές τιμές για την αναλογία ουρίας / κρεατινίνης είναι 8-15. Το περιοριστικό επίπεδο πάνω από το οποίο εκδηλώνεται η παθολογία είναι 20.
 • Κατά τη μέτρηση του λόγου ουρίας / κρεατινίνης σε mol / l, η τιμή του διαιρείται με 1000. Αυτό είναι απαραίτητο για τη μετατροπή των τιμών κρεατινίνης σε "μικρογραμμομόρια ανά λίτρο" σε "χιλιοστογραμμομόρια ανά λίτρο", στην οποία μετράται η ουρία. Οι κανονικές τιμές σε millimol / L είναι σημαντικά υψηλότερες από ότι σε mg / dL και κυμαίνονται από 40 έως 100.

Η αύξηση της αναλογίας καρβαμιδίου πλάσματος προς κρεατινίνης μπορεί να έχει πολλά αποτελέσματα. Το πρώτο είναι η αύξηση της ουρίας στο πλάσμα και η φυσιολογική περιεκτικότητα σε κρεατινίνη. Το δεύτερο είναι η φυσιολογική ποσότητα καρβαμίδης και μείωση της κρεατινίνης. Το τρίτο είναι η αύξηση της ουρίας σε μεγαλύτερο βαθμό από την αύξηση της κρεατινίνης.

Η μείωση της τιμής αυτής της αναλογίας είναι λιγότερο συχνή από μια αύξηση και, ως εκ τούτου, έχει λιγότερη κλινική σημασία. Συμβαίνει ως αποτέλεσμα σπάνιων γενετικών ασθενειών ή προχωρημένων σταδίων ηπατικής νόσου.

Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει την ουρία και την κρεατινίνη ως δείκτες του GFR:

Κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται η ικανότητα της ουρίας και της κρεατινίνης να εκτιμά με ακρίβεια το GFRΟυρίαΚρεατινίνη
Έκκριση μόνο από τα νεφράΌχι εντελώς, καθώς μια μικρή ποσότητα (λιγότερο από 10%) απεκκρίνεται μέσω εφίδρωσης και περιττωμάτων.Εντελώς. Τα νεφρά είναι ο συνηθισμένος τρόπος για την απομάκρυνση της κρεατινίνης σε υγιή κατάσταση. Οι μη νεφρικές μέθοδοι αποβολής της παρατηρούνται στα τελικά στάδια της νεφρικής νόσου.
Δωρεάν διήθηση από νεφρικά σπειράματαΝαίΝαί
Δεν εκκρίνεται ή απορροφάται από τα νεφρικά σωληνάριαΔιαφορετικές ποσότητες ουρίας απορροφώνται πίσω στο αίμα από το διήθημα, ανάλογα με την κατάσταση της ισορροπίας νερού του σώματος, τη ροή του αίματος στα νεφρά κ.λπ. Μόνο το 40-50% της φιλτραρισμένης ουρίας εμφανίζεται στα ούραΗ κρεατινίνη ουσιαστικά δεν απορροφάται πίσω και όλα πηγαίνουν στα ούρα. Μια μικρή ποσότητα απεκκρίνεται από τα εγγύς σωληνάρια.
Η συγκέντρωση στο αίμα επηρεάζεται μόνο από το GFR, δηλαδή δεν εξαρτάται από τη διατροφή και έχει σταθερό ρυθμόΕλλιπώς, καθώς ένας μικρός αριθμός μη νεφρικών παραγόντων επηρεάζει την παραγωγή και τη συγκέντρωση της ουρίας, όπως:

 • Η ποσότητα πρωτεΐνης στη διατροφή.
 • Ηπατική νόσος;
 • Εσωτερική αιμοραγία;
 • Εγκυμοσύνη;
 • Γηράσκων
Η παραγωγή κρεατινίνης και η περιεκτικότητά της στο αίμα είναι σταθερή και εξαρτάται από την ποσότητα της μυϊκής μάζας.

Ο λόγος για την αύξηση της αναλογίας ουρίας / κρεατινίνης στο πλάσμα του αίματος μπορεί να είναι η αφυδάτωση, η καρδιακή ανεπάρκεια (χωρίς νεφρική εμπλοκή), η αιμορραγία στο γαστρεντερικό σωλήνα. Μπορεί επίσης να προκληθεί από καταβολική κατάσταση του σώματος (σταματά τη διάσπαση πρωτεϊνών) λόγω τραύματος, σοβαρής λοίμωξης, νηστείας, κορτικοστεροειδών φαρμάκων.

Εάν η ουρία στο πλάσμα είναι φυσιολογική, ενώ η κρεατινίνη στο πλάσμα είναι μειωμένη, αυτό υποδηλώνει μείωση της μυϊκής μάζας. Επίσης, η ανάλυση της ουρίας στο πλάσμα μπορεί να δείξει ότι αυξάνεται δυσανάλογα σε σύγκριση με την αύξηση της κρεατινίνης. Ο λόγος για αυτό μπορεί να είναι σοκ, υποοναιμία (μείωση του όγκου του κυκλοφορούντος αίματος) λόγω απώλειας αίματος, έμετου. Επίσης, μεταξύ των λόγων είναι το καρδιαγγειακό σύνδρομο (καρδιακή διαταραχή και διαταραχή), καρδιακή ανεπάρκεια, υπόταση.

Έτσι, η απόκλιση των δεικτών ουρίας και κρεατινίνης από τον κανόνα δίνει στον γιατρό κάθε λόγο να υποψιάζεται κάποια ασθένεια και να στείλει τον ασθενή για περαιτέρω διάγνωση. Στη συνέχεια, βάσει των αποτελεσμάτων της εξέτασης, συνταγογραφεί θεραπεία.

Πώς να προετοιμαστείτε για εξέταση αίματος κρεατινίνης και ουρίας, τι σημαίνουν τα αποτελέσματα?

Η κρεατινίνη και η ουρία είναι ουσίες που παράγονται από τον οργανισμό κατά τη διαδικασία των μεταβολικών αντιδράσεων, τα τελικά προϊόντα της αποσύνθεσης. Εκκρίνονται στα ούρα, μια μικρή ποσότητα αυτών των ουσιών μπορεί να υπάρχει στο πλάσμα του αίματος. Με τη βιοχημική ανάλυση, οι γιατροί καθορίζουν το επίπεδο αυτών των ουσιών στο σώμα. Εάν αλλάξει, ένα άτομο είναι ύποπτο για διαταραχές στην εργασία των πεπτικών και εκκριτικών συστημάτων..

 1. Γιατί χρειάζεστε εξέταση αίματος για ουρία και κρεατινίνη
 2. Πώς να προετοιμαστείτε για μια βιοχημική εξέταση αίματος
 3. Ποσοστό κρεατινίνης
 4. Λόγοι για την αύξηση
 5. Ποσοστό ουρίας
 6. Αυξήστε τους παράγοντες
 7. Γιατί είναι χαμηλή η ουρία
 8. Πώς να μειώσετε την κρεατινίνη και την ουρία

Γιατί χρειάζεστε εξέταση αίματος για ουρία και κρεατινίνη

Οι δείκτες της ουρίας και της κρεατινίνης στο αίμα αλλάζουν όταν το ήπαρ και τα νεφρά είναι εξασθενημένα. Η κρεατινίνη είναι ένα προϊόν ανάλυσης της κρεατίνης, μια ουσία απαραίτητη για τη λειτουργία των μυών και του εγκεφάλου. Η ουρία είναι μια ουσία που σχηματίζεται από αμμωνία, η οποία είναι επιβλαβής για τον οργανισμό.

Η αναλογία "ουρία - κρεατινίνη" υποδεικνύει τη διάρκεια της πορείας των παθολογικών διαδικασιών. Οι δείκτες της πρώτης ουσίας αυξάνονται από την αρχή της νόσου, ενώ η συσσώρευση κρεατινίνης στο σώμα διαρκεί αρκετές εβδομάδες.

Πώς να προετοιμαστείτε για μια βιοχημική εξέταση αίματος

Το επίπεδο των ουσιών στο πλάσμα καθορίζεται με βιοχημική ανάλυση. Για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του, θα πρέπει να ακολουθήσετε έναν αριθμό κανόνων:

 • Παραδώστε το υλικό με άδειο στομάχι. Το δείπνο πρέπει να είναι 8 ή περισσότερες ώρες πριν από τη συλλογή υλικού.
 • Απορρίψτε τα τρόφιμα πρωτεΐνης την ημέρα πριν από τη δοκιμή.
 • Την παραμονή της επίσκεψης στο εργαστήριο, μην καταναλώνετε ποτά εκτός από νερό.
 • Αποφύγετε αγχωτικές καταστάσεις και μην ανησυχείτε. Η διέγερση του νευρικού συστήματος στρεβλώνει τα αποτελέσματα της μελέτης.

Εάν παίρνετε φάρμακα που δεν μπορούν να ακυρωθούν 2-3 ημέρες πριν από τη δοκιμή, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά με αυτό κατά τη λήψη του υλικού.

Ποσοστό κρεατινίνης

Το μεγαλύτερο μέρος της κρεατινίνης απεκκρίνεται στα ούρα. Τα νεφρά είναι υπεύθυνα για τη διήθηση του. Σε αυτήν την περίπτωση, μια μικρή ποσότητα κρεατινίνης παραμένει στο σώμα. Οι ακόλουθοι δείκτες θεωρούνται ο κανόνας:

 • 45-105 μmol / λίτρο σε παιδιά κάτω των 7 ετών.
 • 27-83 μmol / λίτρο σε εφήβους.
 • 44-80 μmol / λίτρο σε γυναίκες ενήλικες
 • 74-111 μmol / λίτρο σε ενήλικες άνδρες.

Ο λόγος για τη διαφορά των δεικτών για μια γυναίκα και έναν άνδρα είναι τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά..

Οι γυναίκες συχνά έχουν λιγότερη μυϊκή μάζα, επομένως το επίπεδο της κρεατινίνης στο σώμα τους πρέπει να είναι χαμηλότερο από ό, τι στους άνδρες..

Λόγοι για την αύξηση

Η αύξηση της κρεατινίνης στο αίμα προκαλείται από παθολογικούς και φυσιολογικούς λόγους. Φυσιολογικά περιλαμβάνουν:

 • κανονική σωματική δραστηριότητα
 • τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.
 • πρόσφατοι τραυματισμοί.

Ένα άτομο με αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης δεν χρειάζεται θεραπεία υπό αυτές τις συνθήκες. Για παθολογικούς λόγους, τα επίπεδα κρεατινίνης αυξάνονται λόγω μεταβολικής ανεπάρκειας. Η αυξημένη παραγωγή κρεατινίνης προκαλείται από τους ακόλουθους λόγους:

 • Ενδοκρινικές ασθένειες. Τέτοιες ασθένειες περιλαμβάνουν την ακρομεγαλία - αυξημένη παραγωγή αυξητικής ορμόνης.
 • Προβλήματα στα νεφρά. Η κρεατινίνη αυξάνεται σε νεφρική ανεπάρκεια, όταν το όργανο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη διήθηση πλάσματος στο ίδιο επίπεδο.
 • Δηλητηρίαση από ακτινοβολία.
 • Αφυδάτωση οποιασδήποτε φύσης.

Ποσοστό ουρίας

Η ουρία σχηματίζεται στο ήπαρ και μετά εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος. Σε ένα υγιές άτομο, η ποσότητα του στο πλάσμα πρέπει να είναι εντός:

 • 1,8-6,4 mmol / l - κάτω των 14 ετών
 • 2,5-6,4 mmol / l - κατά την περίοδο από 14 έως 60 έτη.
 • 2,9-7,5 mmol / d - σε μεγάλη ηλικία (60+ ετών).

Οι φυσιολογικοί κανόνες ορίζουν ότι σε μεγάλη ηλικία το επίπεδο της ουρίας στο αίμα αυξάνεται και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μειώνεται.

Σε άλλες περιπτώσεις, ο κανόνας παραβιάζεται για παθολογικούς λόγους..

Αυξήστε τους παράγοντες

Ένα υψηλό επίπεδο δείχνει τέτοια προβλήματα:

 • Νεφρική νόσος οποιασδήποτε προέλευσης. Η παραγωγή ουρίας μειώνεται σε φλεγμονή, πέτρες, όγκους και εισβολές παρασιτικών οργάνων.
 • Όγκοι ή κύστεις.
 • Απόφραξη του εντέρου ή του ουροποιητικού συστήματος.
 • Άφθονη απώλεια αίματος, μειωμένος μεταβολισμός άλατος λόγω εγκαυμάτων.
 • Οξεία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Οι παθολογίες των επινεφριδίων και η χρήση ορμονικών φαρμάκων για τη θεραπεία τους.

Είναι αδύνατο να βρεθεί ο ακριβής λόγος για την αύξηση των επιπέδων ουρίας με βάση τη βιοχημική ανάλυση. Θα χρειαστεί να διενεργήσει πρόσθετες εργαστηριακές εξετάσεις, διαγνωστική οργάνων.

Γιατί είναι χαμηλή η ουρία

Ένα μειωμένο επίπεδο είναι συνέπεια τέτοιων συνθηκών:

 • Έλλειψη πρωτεΐνης στο σώμα. Προκαλείται από νηστεία, παρατεταμένες δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.
 • Ηπατικές παθήσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας. Αυτό το όργανο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ενζύμων που διαλύουν την αμμωνία. Σε περίπτωση διαταραχών στην εργασία του, η ποσότητα ενζύμων στο σώμα μειώνεται. Σχηματίζεται λιγότερη ουρία.
 • Συγγενής ανεπάρκεια ενζύμων που σχηματίζουν ουρία κατά τη διάρκεια μεταβολικών διεργασιών.

Εάν ένα αυξημένο επίπεδο υποδηλώνει παθολογία, τότε η χαμηλή ποσότητα ουρίας στο αίμα είναι μερικές φορές παραλλαγή του κανόνα..

Η θεραπεία είναι απαραίτητη όταν τα αποτελέσματα άλλων μελετών επιβεβαιώνουν τις παθολογικές αιτίες της έλλειψης ουρίας.

Πώς να μειώσετε την κρεατινίνη και την ουρία

Η αυξημένη κρεατινίνη δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο και η αύξηση της ουρίας προκαλεί δηλητηρίαση. Αυτά τα ποσοστά είναι αλληλένδετα, οπότε η θεραπεία των αυξημένων επιπέδων ουρίας μπορεί να μειώσει την κρεατινίνη στο αίμα..

Σε περίπτωση παθολογιών των νεφρών και του ενδοκρινικού συστήματος, ο γιατρός συνταγογραφεί φάρμακα που μειώνουν το φορτίο στο όργανο φιλτραρίσματος. Επίσης, αυτά τα φάρμακα ομαλοποιούν την ορμονική ισορροπία..

Ένα υποστηρικτικό μέτρο κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι μια δίαιτα χαμηλής πρωτεΐνης. Όταν λίγη πρωτεΐνη προέρχεται από τροφή, η ποσότητα των προϊόντων μεταβολισμού πρωτεϊνών μειώνεται στο αίμα. Μια δίαιτα με υψηλή κρεατινίνη εξαλείφει το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα όσπρια.

Οι αποκλίσεις στη σύνθεση είναι σαφώς ορατές όταν πραγματοποιείτε βιοχημική εξέταση αίματος. Η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου θα μειώσει τη διάρκεια της θεραπείας και τον βαθμό πολυπλοκότητας.

Τι είναι η εξέταση αίματος για ουρία και κρεατινίνη;?

Γιατί χρειάζεστε εξέταση αίματος για ουρία και κρεατινίνη

Οι δείκτες της ουρίας και της κρεατινίνης στο αίμα αλλάζουν όταν το ήπαρ και τα νεφρά είναι εξασθενημένα. Η κρεατινίνη είναι ένα προϊόν ανάλυσης της κρεατίνης, μια ουσία απαραίτητη για τη λειτουργία των μυών και του εγκεφάλου. Η ουρία είναι μια ουσία που σχηματίζεται από αμμωνία, η οποία είναι επιβλαβής για τον οργανισμό.


Η αναλογία "ουρία - κρεατινίνη" υποδεικνύει τη διάρκεια της πορείας των παθολογικών διαδικασιών. Οι δείκτες της πρώτης ουσίας αυξάνονται από την αρχή της νόσου, ενώ η συσσώρευση κρεατινίνης στο σώμα διαρκεί αρκετές εβδομάδες.

Θεραπεία φαρμάκων

Οδηγίες θεραπείας με φάρμακα για την εξάλειψη της αιτίας της αύξησης της απόδοσης

Μετά τον εντοπισμό της αιτίας της ανισορροπίας, τίθεται το ερώτημα πώς να μειώσετε την κρεατινίνη και την ουρία στο αίμα. Δεδομένου ότι οι αλλαγές στους δείκτες είναι απλά συμπτώματα της παρουσίας διαταραχών και ασθενειών στο σώμα, ο μόνος τρόπος για την ομαλοποίηση των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο η θεραπεία της υποκείμενης νόσου.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο γιατρός συνταγογραφεί μια συγκεκριμένη θεραπεία, μετά την οποία θα οδηγήσει σε σταδιακή ομαλοποίηση των δεικτών. Επομένως, δεν υπάρχει καμία μεμονωμένη μέθοδος για την ομαλοποίηση όλων των αριθμών κρεατινίνης και ουρίας..

Εάν ο λόγος παραμόρφωσης των δεικτών δεν σχετίζεται με την ασθένεια, είναι απαραίτητο να αποκλειστεί αυτό που προκαλεί τέτοιες παραβιάσεις. Εάν πρόκειται για αφυδάτωση, τότε ο ασθενής πρέπει να επανεξετάσει το σχήμα του νερού. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι ο κανόνας των 1,5-2 λίτρων δεν περιλαμβάνει σούπες, ποτά και άλλα υγρά. Δηλαδή, προκειμένου το σώμα να λειτουργεί σωστά και να αισθάνεται καλά, πρέπει να διασφαλίσει ότι λαμβάνει μια τέτοια ποσότητα καθαρού πόσιμου νερού που υπερβαίνει τα καταναλωθέντα υγρά προϊόντα..

Όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα, όταν είναι φυσιολογικές, το σώμα δεν υποφέρει. Αλλά οι υπερφορτώσεις, ακόμη και οι κανονικές, μπορούν να οδηγήσουν σε παθολογική αύξηση της κρεατινίνης και της ουρίας στο αίμα. Όλα είναι καλά με μέτρο - αυτός είναι ο χρυσός κανόνας της υγείας.

Η διατροφή αναφέρεται σε ένα μέσο ομαλοποίησης των δεικτών, καθώς τυχόν αποκλίσεις από τον κανόνα οδηγούν σε αλλαγές στο σώμα.

Είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί η ανάπτυξη της κρεατινίνης και της ουρίας με φάρμακα, καθώς μπορείτε να επηρεάσετε μόνο την αιτία της αύξησής τους, δηλαδή την ασθένεια. Εδώ, έρχεται στο προσκήνιο η ακριβής διάγνωση και η σωστή θεραπεία της νόσου, η οποία μπορεί να συνταγογραφηθεί μόνο από έμπειρο εξειδικευμένο ειδικό..

Λαϊκές συνταγές και συμβουλές

Η παραδοσιακή ιατρική προσφέρει πολλούς απλούς τρόπους για τη μείωση της κρεατινίνης και της ουρίας στο αίμα. Αυτό οφείλεται κυρίως στη χρήση διουρητικών τσαγιών από βότανα. Χρησιμοποιούνται φυτά που δρουν στο σύστημα απέκκρισης απαλά και απαλά, καθώς ο στόχος δεν είναι να αφαιρέσετε πολύ ενεργά το υγρό από το σώμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα που βλάπτουν τα νεφρά μπορείτε να βρείτε στο βίντεο:

Διαβάστε: Τι είναι «κακή» και «καλή» χοληστερόλη στο αίμα?

Το πιο ήπιο αποτέλεσμα και το αντιφλεγμονώδες, απολυμαντικό αποτέλεσμα είναι το χαμομήλι φαρμακείου. Έχει επίσης ασθενές διουρητικό αποτέλεσμα. Η κατανάλωση χαμομηλιού ή τσαγιού έχει ευεργετική επίδραση στην κατάσταση άλλων οργάνων, για παράδειγμα, στο νευρικό και το πεπτικό σύστημα..

Οι παράγοντες μείωσης της ουρίας και της κρεατινίνης περιλαμβάνουν φυτά όπως ροδαλά ισχία, φύλλα lingonberry, φλοιό βελανιδιάς, μέντα, τσουκνίδα και ρίζα πικραλίδας. Το Sage βοηθά επίσης, αλλά αυτό το φυτό έχει αρκετές αντενδείξεις. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η χρήση παραδοσιακής ιατρικής μόνο μετά από διάγνωση, ανίχνευση της νόσου και διαβούλευση με τον θεράποντα ιατρό.

Πώς να προετοιμαστείτε για μια βιοχημική εξέταση αίματος

Το επίπεδο των ουσιών στο πλάσμα καθορίζεται με βιοχημική ανάλυση. Για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του, θα πρέπει να ακολουθήσετε έναν αριθμό κανόνων:

 • Παραδώστε το υλικό με άδειο στομάχι. Το δείπνο πρέπει να είναι 8 ή περισσότερες ώρες πριν από τη συλλογή υλικού.
 • Απορρίψτε τα τρόφιμα πρωτεΐνης την ημέρα πριν από τη δοκιμή.
 • Την παραμονή της επίσκεψης στο εργαστήριο, μην καταναλώνετε ποτά εκτός από νερό.
 • Αποφύγετε αγχωτικές καταστάσεις και μην ανησυχείτε. Η διέγερση του νευρικού συστήματος στρεβλώνει τα αποτελέσματα της μελέτης.

Εάν παίρνετε φάρμακα που δεν μπορούν να ακυρωθούν 2-3 ημέρες πριν από τη δοκιμή, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά με αυτό κατά τη λήψη του υλικού.

Πώς να δοκιμάσετε?


Είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε προσεκτικά για τη δοκιμή κρεατινίνης και ουρίας. Πριν από την εξέταση, απαγορεύεται η λήψη τροφής αργότερα από 8 ώρες πριν από τη δωρεά αίματος. Επιτρέπεται να πιει μόνο νερό. Απαγορεύεται αυστηρά το τσάι, ο καφές, ο χυμός και άλλα ποτά. Η δειγματοληψία αίματος πραγματοποιείται νωρίς το πρωί με άδειο στομάχι.
Οι πρωτεϊνικές τροφές δεν πρέπει να καταναλώνονται πριν από τη διαδικασία. Συνιστάται να μην είστε νευρικοί και να αποφεύγετε οποιοδήποτε άγχος. Οι εξετάσεις που πέρασαν επιτρέπουν στον γιατρό να πάρει μια ιδέα για το πώς συμβαίνει η διάσπαση των απορριμμάτων στο σώμα του ασθενούς.

Είναι απαραίτητο να παρακολουθείτε τακτικά αυτές τις ουσίες στο σώμα. Αυτό θα επιτρέψει τη διάγνωση της δυναμικής του μεταβολισμού, της ανταλλαγής αζώτου. Αυξημένοι δείκτες συχνά δείχνουν στον γιατρό για τοξίκωση, ανεπαρκή λειτουργία των εσωτερικών οργάνων.

Η διαδικασία δεν είναι περίπλοκη και δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Ο χειρισμός πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας σε εξοπλισμένο δωμάτιο. Ο γιατρός αποκρυπτογραφεί τα αποτελέσματα..

Ποσοστό κρεατινίνης

Το μεγαλύτερο μέρος της κρεατινίνης απεκκρίνεται στα ούρα. Τα νεφρά είναι υπεύθυνα για τη διήθηση του. Σε αυτήν την περίπτωση, μια μικρή ποσότητα κρεατινίνης παραμένει στο σώμα. Οι ακόλουθοι δείκτες θεωρούνται ο κανόνας:

 • 45-105 μmol / λίτρο σε παιδιά κάτω των 7 ετών.
 • 27-83 μmol / λίτρο σε εφήβους.
 • 44-80 μmol / λίτρο σε γυναίκες ενήλικες
 • 74-111 μmol / λίτρο σε ενήλικες άνδρες.

Ο λόγος για τη διαφορά των δεικτών για μια γυναίκα και έναν άνδρα είναι τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά..


Οι γυναίκες έχουν συχνότερα λιγότερη μυϊκή μάζα, επομένως το επίπεδο της κρεατινίνης στο σώμα τους πρέπει να είναι χαμηλότερο από ό, τι στους άνδρες..

Λόγοι για την αύξηση

Η αύξηση της κρεατινίνης στο αίμα προκαλείται από παθολογικούς και φυσιολογικούς λόγους. Φυσιολογικά περιλαμβάνουν:

 • κανονική σωματική δραστηριότητα
 • τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.
 • πρόσφατοι τραυματισμοί.

Ένα άτομο με αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης δεν χρειάζεται θεραπεία υπό αυτές τις συνθήκες. Για παθολογικούς λόγους, τα επίπεδα κρεατινίνης αυξάνονται λόγω μεταβολικής ανεπάρκειας. Η αυξημένη παραγωγή κρεατινίνης προκαλείται από τους ακόλουθους λόγους:

 • Ενδοκρινικές ασθένειες. Τέτοιες ασθένειες περιλαμβάνουν την ακρομεγαλία - αυξημένη παραγωγή αυξητικής ορμόνης.
 • Προβλήματα στα νεφρά. Η κρεατινίνη αυξάνεται σε νεφρική ανεπάρκεια, όταν το όργανο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη διήθηση πλάσματος στο ίδιο επίπεδο.
 • Δηλητηρίαση από ακτινοβολία.
 • Αφυδάτωση οποιασδήποτε φύσης.

Αλλαγές στην ουρία του αίματος

Η αύξηση της συγκέντρωσης μιας ουσίας είναι πολύ πιο σημαντική. Μεταξύ των λόγων, υπάρχουν 3 ομάδες:

 1. Τα επινεφρίδια προκαλούνται από τον αυξημένο σχηματισμό προϊόντων μεταβολισμού αζώτου στο σώμα. Τέτοιοι λόγοι περιλαμβάνουν μια εξαιρετικά υψηλή πρόσληψη πρωτεϊνικών τροφών που προκαλούνται από εμετό ή διάρροια, σοβαρή αφυδάτωση, σοβαρές φλεγμονώδεις διεργασίες στο σώμα, οι οποίες συνοδεύονται από αυξημένη πρωτεϊνική διάσπαση..
 2. Νεφρών. Σε αυτήν την περίπτωση, ως αποτέλεσμα της παθολογικής διαδικασίας που επηρέασε το όργανο, η νεφρική ουσία που είναι υπεύθυνη για τη διήθηση πεθαίνει. Εάν αυτή η πιο σημαντική λειτουργία είναι μειωμένη, τότε η ουρία παραμένει στο αίμα και σταδιακά αυξάνεται το επίπεδό της. Ασθένειες που οδηγούν σε αυτού του είδους τις συνέπειες περιλαμβάνουν σπειραματονεφρίτιδα, πυελονεφρίτιδα, νεφροσκλήρωση, κακοήθη αρτηριακή υπέρταση, αμυλοείδωση, πολυκυστική ή νεφρική φυματίωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να βοηθήσει ένα νεφρό δότη και μια τεχνητή νεφρική συσκευή ή αιμοκάθαρση..
 3. Υποβρύχιο, δηλαδή, εμποδίζοντας την εκροή. Εάν μια επικίνδυνη ουσία δεν βρει διέξοδο μέσω του ουροποιητικού συστήματος, τότε απορροφάται ξανά στο αίμα, αυξάνοντας τη συγκέντρωση εκεί. Η απόφραξη της νεφρικής λεκάνης και του ουρητήρα ή η συμπίεσή τους από το εξωτερικό οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, πέτρες στον αυλό, αδένωμα, καρκίνος του προστάτη.

Ποσοστό ουρίας

Η ουρία σχηματίζεται στο ήπαρ και μετά εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος. Σε ένα υγιές άτομο, η ποσότητα του στο πλάσμα πρέπει να είναι εντός:

 • 1,8-6,4 mmol / l - κάτω των 14 ετών
 • 2,5-6,4 mmol / l - κατά την περίοδο από 14 έως 60 έτη.
 • 2,9-7,5 mmol / d - σε μεγάλη ηλικία (60+ ετών).

Οι φυσιολογικοί κανόνες ορίζουν ότι σε μεγάλη ηλικία το επίπεδο της ουρίας στο αίμα αυξάνεται και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μειώνεται.

Σε άλλες περιπτώσεις, ο κανόνας παραβιάζεται για παθολογικούς λόγους..

Αυξήστε τους παράγοντες

Ένα υψηλό επίπεδο δείχνει τέτοια προβλήματα:

 • Νεφρική νόσος οποιασδήποτε προέλευσης. Η παραγωγή ουρίας μειώνεται σε φλεγμονή, πέτρες, όγκους και εισβολές παρασιτικών οργάνων.
 • Όγκοι ή κύστεις.
 • Απόφραξη του εντέρου ή του ουροποιητικού συστήματος.
 • Άφθονη απώλεια αίματος, μειωμένος μεταβολισμός άλατος λόγω εγκαυμάτων.
 • Οξεία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Οι παθολογίες των επινεφριδίων και η χρήση ορμονικών φαρμάκων για τη θεραπεία τους.

Είναι αδύνατο να βρεθεί ο ακριβής λόγος για την αύξηση των επιπέδων ουρίας με βάση τη βιοχημική ανάλυση. Θα χρειαστεί να διενεργήσει πρόσθετες εργαστηριακές εξετάσεις, διαγνωστική οργάνων.

Γιατί είναι χαμηλή η ουρία

Ένα μειωμένο επίπεδο είναι συνέπεια τέτοιων συνθηκών:

 • Έλλειψη πρωτεΐνης στο σώμα. Προκαλείται από νηστεία, παρατεταμένες δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.
 • Ηπατικές παθήσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας. Αυτό το όργανο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ενζύμων που διαλύουν την αμμωνία. Σε περίπτωση διαταραχών στην εργασία του, η ποσότητα ενζύμων στο σώμα μειώνεται. Σχηματίζεται λιγότερη ουρία.
 • Συγγενής ανεπάρκεια ενζύμων που σχηματίζουν ουρία κατά τη διάρκεια μεταβολικών διεργασιών.

Εάν ένα αυξημένο επίπεδο υποδηλώνει παθολογία, τότε η χαμηλή ποσότητα ουρίας στο αίμα είναι μερικές φορές παραλλαγή του κανόνα..


Η θεραπεία είναι απαραίτητη όταν τα αποτελέσματα άλλων μελετών επιβεβαιώνουν τις παθολογικές αιτίες της έλλειψης ουρίας.

Αυξημένη ουρία αίματος - οι λόγοι, τι σημαίνει και πώς να αντιμετωπιστεί

Υψηλά επίπεδα ουρίας μπορεί να εμφανιστούν για διάφορους λόγους. Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, χρήση διουρητικών, διαβήτης, δηλητηρίαση από μόλυβδο, νεφρική νόσο, καρκίνο, τοξίκωση της εγκυμοσύνης ή πρόσληψη πουρίνης - όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν υψηλή ουρία στο αίμα. Πολλά φάρμακα, όπως η ασπιρίνη, η καφεΐνη, η θεοφυλλίνη ή οι φαινοθειαζίδες, μπορούν επίσης να προκαλέσουν αυξημένα επίπεδα.

Ένα υψηλό επίπεδο ουρίας υποδηλώνει αυξημένη περιεκτικότητα σε άζωτο στο αίμα επειδή τα νεφρά δεν φιλτράρουν τα απόβλητα όπως θα έπρεπε, και ως εκ τούτου το σώμα λαμβάνει υψηλή δόση τοξινών με τη μορφή υψηλής περιεκτικότητας σε ουρία.

Πώς να μειώσετε την κρεατινίνη και την ουρία

Η αυξημένη κρεατινίνη δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο και η αύξηση της ουρίας προκαλεί δηλητηρίαση. Αυτά τα ποσοστά είναι αλληλένδετα, οπότε η θεραπεία των αυξημένων επιπέδων ουρίας μπορεί να μειώσει την κρεατινίνη στο αίμα..

Σε περίπτωση παθολογιών των νεφρών και του ενδοκρινικού συστήματος, ο γιατρός συνταγογραφεί φάρμακα που μειώνουν το φορτίο στο όργανο φιλτραρίσματος. Επίσης, αυτά τα φάρμακα ομαλοποιούν την ορμονική ισορροπία..

Ένα υποστηρικτικό μέτρο κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι μια δίαιτα χαμηλής πρωτεΐνης. Όταν λίγη πρωτεΐνη προέρχεται από τροφή, η ποσότητα των προϊόντων μεταβολισμού πρωτεϊνών μειώνεται στο αίμα. Μια δίαιτα με υψηλή κρεατινίνη εξαλείφει το κρέας, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα όσπρια.

Οι αποκλίσεις στη σύνθεση είναι σαφώς ορατές όταν πραγματοποιείτε βιοχημική εξέταση αίματος. Η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου θα μειώσει τη διάρκεια της θεραπείας και τον βαθμό πολυπλοκότητας.

Αποκωδικοποίηση κλινικών εργαστηριακών δοκιμών

Με βάση το βιβλίο: Αποκωδικοποίηση κλινικών εργαστηριακών δοκιμών / K. Higgins; ανά. από τα Αγγλικά; εκδ. καθηγητής V. L. Emanuel. - 3η έκδοση, Rev. - Μ.: BINOM. Εργαστήριο Γνώσης, 2008. - 376 σελ. λάσπη
+ Περιεχόμενο

  • Μέρος I. Εισαγωγή
  • Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην κλινική εργαστηριακή διάγνωση
  • Κεφάλαιο 2. Αρχές εργαστηριακής έρευνας
  • Μέρος II. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • Κεφάλαιο 3. Προσδιορισμός της γλυκόζης στο αίμα
  • Κεφάλαιο 4. Προσδιορισμός νατρίου και καλίου στον ορό
  • Κεφάλαιο 5. Ουρία, κρεατινίνη, κάθαρση κρεατινίνης
  • Κεφάλαιο 6. Αέρια αίματος
  • Κεφάλαιο 7. Χοληστερόλη και τριγλυκερίδια
  • Κεφάλαιο 8. Ένζυμα μυοκαρδίου
  • Κεφάλαιο 9. Προσδιορισμός της λειτουργικής δραστηριότητας του θυρεοειδούς αδένα
  • Κεφάλαιο 10. Λειτουργικές δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας
  • Κεφάλαιο 11. Αμυλάση ορού
  • Κεφάλαιο 12. Υπερδοσολογία φαρμάκων.
  • Κεφάλαιο 13. Παρακολούθηση της φαρμακευτικής θεραπείας
  • Μέρος III. Αιματολογικές εξετάσεις
  • Κεφάλαιο 14. Πλήρης μέτρηση αίματος: αριθμός ερυθροκυττάρων, περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης και δείκτες ερυθροκυττάρων
  • Κεφάλαιο 15. Πλήρης αριθμός αίματος 2: αριθμός λευκοκυττάρων και διαφορικός αριθμός λευκοκυττάρων
  • Κεφάλαιο 16. Μελέτη του ορού αίματος: αριθμός αιμοπεταλίων, χρόνος προθρομβίνης, χρόνος ενεργοποίησης μερικής θρομβοπλαστίνης και χρόνος θρομβίνης
  • Κεφάλαιο 17. Εργαστηριακές εξετάσεις για αναιμία: σίδηρος ορού, συνολική ικανότητα δέσμευσης σιδήρου στον ορό, φερριτίνη ορού, βιταμίνη Β12 και φολικό οξύ ορού
  • Κεφάλαιο 18. Ποσοστό καθίζησης ερυθροκυττάρων
  • Μέρος IV. Δοκιμές μετάγγισης αίματος
  • Κεφάλαιο 19. Δοκιμές για μετάγγιση αίματος: προσδιορισμός της ομάδας αίματος, αντισώματα, συμβατότητα
  • Μέρος V. Μικροβιολογική έρευνα
  • Κεφάλαιο 20. Μικροβιολογική εξέταση των ούρων: καλλιέργεια ούρων και προσδιορισμός της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά
  • Κεφάλαιο 21. Σπορά (καλλιέργεια) αίματος
  • Μέρος VI. Ιστολογικές εξετάσεις
  • Κεφάλαιο 22. Κυτταρολογική ανάλυση τραχηλικών επιχρισμάτων